[ATB] Budownictwo

Budowa obwodnicy Sanoka - raport

Data publikacji:

Budowa obwodnicy Sanoka (DK28) trwa. Wykonawca prowadzi prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. W ramach kontraktu prowadzony jest remont ul. Dworcowej, który potrwa do końca czerwca br. Z kolei na przełomie kwietnia i maja planowana jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW886 z DK28 w miejscu przyszłego ronda, a także na ul. Konopnickiej.

Aktualnie wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp oraz humusowania i wykonywania podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Trwa także remont ul. Dworcowej w Sanoku, który potrwa do końca czerwca br. Z kolei na przełomie kwietnia i maja br. Wykonawca planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW886 z DK28 w miejscu przyszłego ronda a także na ul. Konopnickiej. Zmiany wprowadzane będą bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, o czym będziemy na bieżąco informować. Kierowców natomiast prosimy o szczególną ostrożność w miejscu prowadzonych prac, przestrzeganie oznakowania oraz wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Prowadzone są także roboty mostowe:

– wiadukt drogowy WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zasypka przy murach oporowych, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków,

– most drogowy MD-10: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-5: wykonanie płyty przejściowej, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, montaż desek gzymsowych i krawężników, wykonanie betonu konstrukcyjnego szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5A: zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-5B: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

– most drogowy MD-6 : zasypka przy murach oporowych, zasypka konstrukcyjna, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków;

– wiadukt drogowy WD-8: wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, zasypka konstrukcyjna, wykonanie płyty przejściowej;

– most drogowy MD-7: zasypka przy murach oporowych, montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, betonowanie.

Realizowane są również roboty branżowe takie jak: wykonywanie kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika podziemnego, budowa zbiorników retencyjnych, oświetlenie drogowe na rondach, łączniku ul. Okulickiego i miejscu do kontroli pojazdów oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.

Źródło: esanok.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.