[ATB] Budownictwo

Budownictwo drogowe w Polsce

Data publikacji:

Pandemia koronawirusa nie pozostaje bez wpływu na obszar infrastruktury, jednak wiele wskazuje na to, że nie przeszkodzi w kontynuowaniu wszystkich zaplanowanych prac w sektorze drogowym i kolejowym. Z tego, że budownictwo jest motorem napędzającym gospodarkę doskonale zdają sobie sprawę kolejne ekipy rządowe, dlatego też, w sytuacji kryzysu ogarniającego kolejne obszary życia społeczno-gospodarczego, nie dochodzi do sytuacji zaciskania inwestycyjnego „pasa”.

Co więcej, deklarowany jest nawet wzrost ilości planowanych przedsięwzięć - przegląd najważniejszych informacji w tym zakresie, a dotyczących budownictwa drogowego, w tekście poniżej.
W 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłoszenie 25 przetargów na autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice, na które budżet wynosi 12,2 mld zł (dla porównania w 2019 r. było to 17 przetargów na kwotę 20 mld zł). Wszystkie tegoroczne inwestycje mają zapewnione finansowanie w ramach zwiększonego do ponad 142 mld zł limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Większość inwestycji zaplanowanych do przetargów ma być realizowana w systemie „projektuj i buduj”, co oznacza, że włączenie do ruchu zbudowanych dróg może zająć 3-4 lata.

Przetargi po nowemu

Ministerstwo infrastruktury oraz GDDKiA obiecują dla nowo ogłaszanych przetargów nowe standardy i rozwiązania, których celem jest skrócenie procedury wyboru wykonawców oraz ich ochrona w przypadku wzrostu kosztów niezależnych od firm budowlanych. Podstawową kwestią jest m.in. wprowadzenie kryteriów oceny ofert, niezależnych od warunków udziału w postępowaniu. To pozwoli na korzystanie z tzw. procedury odwróconej, która polega na ocenie w pierwszej kolejności samych ofert. Wszyscy wykonawcy są zobligowani do złożenia jedynie wstępnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Stosowna weryfikacja, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, na podstawie wszystkich przedłożonych dokumentów, dotyczy szczególnie tego wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Mają też zostać ograniczone możliwości składania odwołań, co zwykle w istotny sposób wydłuża procedurę przetargową.

Ostatnie lata na rynku inwestycji drogowych pokazały, że firmy często borykają się ze wzrostem niezależnych od nich kosztów. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury deklaruje, że zgodziło się na zaproponowaną przez GDDKiA propozycję waloryzacji nowo zawieranych kontraktów na roboty drogowe, o co zabiegali wykonawcy. Co ważne, waloryzacja ma być comiesięczna i rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej maksymalna wysokość nie przekroczy 5% kontraktu i będzie obliczana na podstawie wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez GUS.

4000 km ekspresówek

Od kilkunastu lat jednym z drogowych priorytetów w naszym kraju jest budowa sieci dróg ekspresowych - dotychczas oddano do użytku ponad 4000 km takich ciągów drogowych. Docelowo jednak ich sieć ma wynosić ponad 8000 km.

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do...

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atb 05/2020 - zamów:

Bezpłatny egzemplarz   prenumeratę

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.