[ATB] Aktualności BZ WBK Leasing

BZ WBK Leasing - Dostosowani do potrzeb

Data publikacji:

Ostatnie miesiące 2016 r. potwierdziły, że zwłaszcza inwestorzy z sektorów korzystających ze wsparcia pochodzącego ze środków unijnych czekają na uruchomienie funduszy z perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020. Jest to doskonale widoczne choćby w branży budowlanej czy rolnictwie. Na tym tle umiarkowanie lub bardzo dobrze radzą sobie inne sektory gospodarki, które realizują inwestycje w maszyny i urządzenia. Potwierdzają to wyniki BZ WBK Leasing - lidera rynku finansowania maszyn i urządzeń w Polsce, który w 2016 r. sfinansował sprzęt o łącznej wartości netto 1678,31 mln zł (wzrost o blisko 20% na rynkach pozarolniczych).

Z badań „Leasing Index” zrealizowanych przez BZ WBK Leasing wynika, że z roku na rok rośnie rola kryteriów poza cenowych. Przedsiębiorcy zorientowani na zewnętrzne finansowanie decydują się na firmy leasingowe kierując się również ofertą dopasowaną do ich potrzeb (13%). Z badania BZ WBK Leasing wynika, że klienci w znaczniej większości przypadków wybierają dostawcę usług leasingowych, który przedstawi najbardziej atrakcyjną ofertę, co nie zawsze oznacza najtańszą. Tymczasem, jeśli chodzi o przedsiębiorców z sektora budowlanego, aż 60% respondentów wskazało cenę jako ważny element wyboru leasingodawcy. – Powodem tego jest otoczenie w jakim przedsiębiorcy budowlani funkcjonują, gdzie obowiązują niskie marże połączone z dużą konkurencją rynkową. W tym przypadku do czasu zmian w zakresie prawa zamówień publicznych, to kryterium ceny będzie stanowiło najważniejszy czynnik prowadzonego biznesu. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest kwestia polecenia firmy finansującej. Dla blisko 20% przedsiębiorców funkcjonujących w branży budowlanej polecenie finansującego ma istotny wpływ na wybór leasingodawcy. Klienci coraz częściej przy wyborze firmy finansującej zwracają uwagę na poza cenowe aspekty oferty, m.in. w zakresie korzystnych warunków wcześniejszej spłaty, wysokości opłat dodatkowych, czy też rzetelności i transparentności zapisów umowy – przekonuje Daniel Mrozek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing.

Przyjazne i czytelne warunki

BZ WBK Leasing kładzie duży nacisk na czytelność zapisów w ogólnych warunkach umowy leasingu i pożyczki oraz na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. – Odpowiadając na rosnące potrzeby firm budowlanych i mając na uwadze prognozowany wzrost inwestycji w tym sektorze w 2017 r., wychodzimy z ofertą dostosowaną do potrzeb branży. Ta gałąź gospodarki cechuje się sezonowością i okresowością realizowanych inwestycji, m.in. dlatego potrzebuje finansowania, które uwzględni jej specyfikę. Czas wydania decyzji o finansowaniu w BZ WBK Leasing może trwać zaledwie kilka minut. Przy transakcjach nawet do 500 tys. zł istnieje możliwość odstąpienia od weksla w procedurze uproszczonej. Daje ona możliwość sfinansowania zarówno nowych jak i używanych środków trwałych – pojazdów, maszyn i urządzeń. Ponadto istnieje możliwość dostosowania harmonogramu spłaty rat do specyfiki działalności klienta, uwzględniając jej sezonowość – wyjaśnia Daniel Mrozek. – Wiek finansowanego przedmiotu nie może przekraczać 6 lat, a w sumie z okresem umowy leasingu lub pożyczki może wynieść nawet 12 lat. Formalności ograniczone są do minimum. Często do wydania decyzji nie ma konieczności przedstawienia dokumentów finansowych firmy, a wystarczą jedynie dane rejestrowe oraz oświadczenie o uzyskiwanym przychodzie i dochodzie. Aby uzyskać finansowanie, przedsiębiorcy nie muszą przedstawiać faktur z kontrahentami. Każdy przypadek jest rozpatrywany odrębnie a decyzja o finansowaniu wydawana na podstawie kondycji ekonomicznej konkretnego klienta – dodaje.

Dobre perspektywy

Perspektywy stojące przed rynkiem leasingu w Polsce napawają optymizmem - prognozy BZ WBK Leasing zakładają wzrost rynku w 2017 r. o około 15%. Rozwój ten powinien oprzeć się na inwestycjach w produkcji, transporcie i handlu, a także w budownictwie i rolnictwie, szczególnie po uruchomieniu środków z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Jak prognozują eksperci PZPB rozwój branży budowlanej w Polsce jeszcze mocniej przyspieszy w 2018 r. - w latach 2019-2020 wskaźnik koniunktury winien uzyskać najwyższy poziom. Pomyślna koniunktura powinna dać efekty w firmach zaangażowanych w przedsięwzięcia infrastrukturalne, drogowe i kolejowe, a także segmencie mieszkaniowym. Oznacza to wzrost inwestycji w środki trwałe, co pozwoli sprostać wymaganiom kolejnych kontraktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.