Czas na budowę A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce

Czas na budowę A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce

W dniu 4 stycznia podpisana została umowa na wykonanie elementów koncepcji programowej dla budowy ok. 37,5 km autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek (koniec obw. Mińska Mazowieckiego) w km ok. 524+005 do km ok. 561+500 (z włączeniem do obwodnicy Siedlec).

Wykonawcą dokumentacji jest spółka Multiconsult Polska. Wartość zadania wynosi ok. 6,5 mln zł. a czas realizacji to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do lutego 2019 r.).
Zadaniem projektanta jest opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą autostradę. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Planowany harmonogram realizacji:

- 05.2019 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:

- 03.2020 r. podpisanie umowy z Wykonawcą

- 07.2021 r. – 08.2023 r. realizacja robót budowlanych

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi: 1,7 mld zł.

Źródło: GDDKiA


Reklama
Powiązane artykuły