[ATB] Budownictwo

Decyzja w sprawie budowy zamku w Stobnicy uchylona.

Data publikacji:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu uchyliła decyzję określającą warunki prowadzenia prac nad budową zamku w Stobnicy i sprzeciwia się jego budowie w obecnej formie. Faktyczna powierzchnia, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia jest bowiem większa niż we wcześniejszych deklaracjach. Inwestorem jest spółka D.J.T.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu uchylił swoją decyzję z 6 maja 2015 r. określającą warunki prowadzenia robót i wniósł jednocześnie sprzeciw dla realizacji przedsięwzięcia. Jego zdaniem inwestycja dotyczy działań objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a ta nie została dla przedmiotowej inwestycji wydana.

Powodem wznowienia postępowania i uchylenia poprzedniej decyzji oraz wniesienia sprzeciwu wobec realizacji przedsięwzięcia było ujawnienie w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, dotyczących faktycznej powierzchni przekształconej na potrzeby przedsięwzięcia, odbiegającej od deklarowanej wcześniej przez inwestora, która przekraczała obszar 2 hektarów. Ma to wpływ na klasyfikację przedsięwzięcia jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której inwestor nie przedłożył w toku postępowania pierwotnego - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jak podkreśla dyrektor, inwestor zadeklarował jednoznacznie, że powierzchnia, która ulegnie przekształceniu w związku z budową zamku zajmie około 1,7 hektara i będzie zamykała się w granicach obszaru oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W rzeczywistości jednak obszar powierzchni przekształconej w związku z realizacją inwestycji przekroczy zdaniem RDOŚ 2 hektary. Tym samym potrzebne jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

Jak wyjaśniał w sierpniu 2018 r. Łukasz Dąbkowski z RDOŚ, na tym obszarze budowa była i jest możliwa: 

Obszar Natura 2000 jest zupełnie innym rodzajem form ochrony przyrody niż rezerwat czy park narodowy. To nie jest forma konserwatorska, to jest forma bardziej elastyczna. Ona pozwala lokalizować inwestycje na swoim obszarze. Ale warunek jest jeden - nie mogą naruszać przedmiotów ochrony i kolidować z tym, co jest na obszarze chronionym.

Także wicestarosta obornicki rozumie kontrowersje związane z miejscem, w którym powstaje zamek, ale też podkreśla, że to nie do nich należała ta decyzja.

My nie możemy sprzeciwić się tej inwestycji. My sprawdzamy tylko, czy są wszystkie dokumenty i pozwolenia - mówił w sierpniu 2018 r. Andrzej Okpisz, wicestarosta obornicki.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podało we wtorek, że w związku z inwestycją w Stobnicy prowadzi czynności analityczno-informacyjne.

Źródło:tvn24.pl 

fot.:YouTube, SkyDronePictures

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.