[ATB] Budownictwo

Dobry czas dla deweloperów

Data publikacji:
Dobry czas dla deweloperów

W I połowie 2022 r. oddano do użytkowania 109,5 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10,5 mln m². W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku jest to wzrost o odpowiednio 3,9 i 4,3% - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 17,2% licząc rok do roku.

Jak przekazał GUS, przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,5 m² (w I półroczu 2021 r. było to 95,1 m²). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 133,2 m², natomiast w budynkach wielorodzinnych - 52,5 m².

Najwięcej nowych mieszkań wybudowano w woj. mazowieckim (17,1% wartości krajowej), wielkopolskim (11,3%) i małopolskim (10,2%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla całego kraju 2,9. Deweloperzy wybudowali 57,6% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni - 41%.

Przeciętny czas budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w I półroczu 2022 r. zwiększył się o 1 miesiąc w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 42,5 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji wznoszono w czasie prawie dwukrotnie krótszym niż jednorodzinne (25,2 miesiąca wobec 49,1 miesiąca).

W I półroczu 2022 r. rozpoczęto budowę 119,7 tys. mieszkań, czyli o 17,2% mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 38,8% ogółu, natomiast mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 59,8%. W analizowanym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 171,4 tys. mieszkań, o 0,3% mniej niż przed rokiem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.