[ATB] Budownictwo

Dochód netto CEMEX wzrasta o 72% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r.

Data publikacji:

Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX), ogłosiła, że skonsolidowana sprzedaż netto osiągnęła wartość 3,5 miliarda $US w trzecim kwartale roku 2017 – to wzrost o 2%, lub o 1% porównując na takich samych zasadach dla działalności w toku oraz korygując o wahania kursów walut, wobec porównywalnego okresu w roku 2016. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się w kwartale o 8% do wartości 702 milionów $US wobec analogicznego okresu w roku 2016.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego CEMEX za trzeci kwartał roku 2017

  • Wzrost kwartalnej skonsolidowanej sprzedaży netto, porównując na takich samych zasadach, był spowodowany wyższymi cenami naszych produktów w Meksyku i USA oraz większym wolumenem cementu w regionach USA, Europa oraz Azja, Bliski Wschód i Afryka.
  • Dochód operacyjny przed kosztami pozostałymi, netto, w trzecim kwartale zmniejszył się o 9%, do 494 milionów $US.
  • Dochody netto z udziałów kontrolnych w kwartale wzrosły do 289 milionów $US w stosunku do 286 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Wynik operacyjny EBITDA, porównując na takich samych zasadach, zmniejszył się o 8% w kwartale, do kwoty 702 miliony $US.
  • Marża wyniku operacyjnego EBITDA zmniejszyła się o 2,2 punktu procentowego, porównując rok do roku, do 19,8%, odzwierciedlając częściowo wyższe koszty energii i frachtu, wzrost kosztów surowców w niektórych z naszych oddziałów betonowych oraz wpływ niższych ilości.
  • Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie za kwartał osiągnęły wartość 435 milionów $US, w porównaniu do 548 milionów $US w analogicznym kwartale roku 2016. Współczynnik konwersji EBITDA na wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie w kwartale osiągnął wartość 62 procent.
  • Dochód netto wyniósł 916 milionów $US w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r., to wzrost o 72% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jest to największy dochód netto za ten okres od prawie 10 lat.
  • Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych spadła o 1,5 miliarda $US od początku roku do końca września.


Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu CEMEX, powiedział: - Jesteśmy zadowoleni z dwucyfrowego wzrostu, porównując rok do roku, wyniku operacyjnego EBITDA na naszych dwóch największych rynkach: w Meksyku i USA, które odpowiadają za około dwie trzecie całego wyniku EBITDA, jaki generujemy.

Dodatkowo nasz wskaźnik dźwigni osiągnął wartość 3,98 w kwartale. To pierwszy raz, kiedy nasz wskaźnik dźwigni spada poniżej 4 od trzeciego kwartału 2008 r. Będzie to przyczyniało się do dalszych oszczędności w naszych kosztach finansowych.
Jestem szczególnie podbudowany osiągnięciem przez nasz dochód netto wartości 916 milionów $US w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. Jest to największy dochód netto w takim okresie od prawie 10 lat.
Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym
W trzecim kwartale 2017 roku dochody netto z udziałów kontrolnych wyniosły 289 milionów $US, to poprawa w stosunku do 286 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych zmniejszyła się o 369 milionów $US w kwartale oraz o 1,5 miliarda $US w pierwszych dziewięciu miesiącach roku.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące trzeciego kwartału 2017 r. na rynkach geograficznych
Sprzedaż netto w Meksyku wzrosła w trzecim kwartale 2017 r. o 1%, porównując na takich samych zasadach, do kwoty 782 milionów $US, w porównaniu do 732 milionów $US w trzecim kwartale 2016 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 7%, porównując na takich samych zasadach, do wartości 302 milionów $US w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 916 milionów $US w trzecim kwartale 2017 r., to wzrost o 2%, porównując na takich samych zasadach, w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 1%, porównując na takich samych zasadach, do wartości 160 milionów $US.
CEMEX w regionie Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 472 milionów $US w trzecim kwartale roku 2017, przedstawiającą spadek o 6%, porównując na takich samych zasadach do analogicznego okresu w 2016 r. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 28%, porównując na takich samych zasadach, do wartości 113 milionów $US w trzecim kwartale 2017 r., ze 145 milionów $US w trzecim kwartale 2016 r.
W Europie sprzedaż netto za trzeci kwartał 2017 r. wzrosła o 2%, porównując na takich samych zasadach, do kwoty 948 milionów $US, w porównaniu do 887 milionów $US w trzecim kwartale 2016 r. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 129 milionów $US za kwartał, 7% mniej, porównując na takich samych zasadach, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
CEMEX w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji podał 1% wzrostu sprzedaży netto, porównując na takich samych zasadach, za trzeci kwartał 2017 r., do wartości 346 milionów $US, w stosunku do trzeciego kwartału 2016 r. Wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 57 milionów $US, to spadek o 41%, porównując na takich samych zasadach, do analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach. Firma CEMEX, działająca od 110 lat, posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, doskonalenie sprawności oraz wysiłki mające na celu promowanie zrównoważonej przyszłości.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.