[ATB] Budownictwo

Dolny Śląsk. Kierowcy jeżdżą już obwodnicą Miękini

Data publikacji:

Mota-Engil Central Europe w konsorcjum z firmą Himmel i Papesch Opole, zakończyła budowę obwodnicy Miękini. Powstała droga jest łącznikiem między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym, a drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie i drogą wojewódzką nr 340.

W ramach zadania wybudowano drogę wojewódzką, przebudowano 2 drogi powiatowe, 2 obiekty inżynierskie drogowe, 1 obiekt kolejowy w technologii żelbetowej, 24 przepusty z blachy falistej, 15 dróg dojazdowych dla ruchu lokalnego oraz 4 wały ziemne akustyczne. Wybudowana trasa omija miejscowość Miękinia od wschodu.

- W ramach inwestycji, zrealizowany został obiekt mostowy w technologii nasuwania poprzecznego. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest skrócenie do minimum czasu utrudnień w ruchu kolejowym podczas prac budowlanych. Jest to niezwykle istotne na liniach o dużym natężeniu ruchu. Tak właśnie było w tym przypadku – tunel powstał pod bardzo ważną linią kolejową E30 – mówi Pedro Januario, członek Zarządu Mota-Engil Central Europe. - Jest to technologia bardzo nowoczesna, na szczęście w Polsce coraz popularniejsza.

Realizacja obiektu mostowego w technologii nasuwania

W większości przypadków tunele lub wiadukty wykonywane metodą zbliżoną do tej wykorzystanej w Miękini, polegały na wykonaniu obiektu poza przeszkodą – nasypem, następnie rozkopaniu z reguły na kilka tygodni nasypu i przesunięciu gotowego obiektu na swoje miejsce. Wiązało się to z dużymi utrudnieniami w ruchu kolejowym i koniecznością poprowadzenia go objazdami, lub wprowadzeniu uciążliwej komunikacji zastępczej.
Na prowadzonej przez konsorcjum Mota-Engil - Himmel i Papesch budowie, jako jedno z nielicznych zastosowań w Polsce, wykonano nasuwanie poprzeczne wielkogabarytowego elementu z jednoczesnym wybieraniem ziemi i zapewnieniem ciągłości ruchu pociągów na pokonywanej przeszkodzie. Jednym z najistotniejszych elementów pozwalających na bezpieczny ruch pociągów podczas przepychania gotowego tunelu była konstrukcja odciążająca torowisko – ruszt odcinający, której podparcie od strony wysyłowej musiało umożliwiać demontaż podczas nasuwania.
Tunel WK1 w Miękini, przechodzi pod bardzo ważną linią kolejową E30. Aby jak najkrócej ingerować w nasyp kolejowy początkowo wykonany został poza nasypem kolejowym, w komorze wysyłowej. Następnie, po nabraniu wytrzymałości konstrukcji tunelu i po przeprowadzeniu próby obciążeniowej dosunięto tunel do podparcia konstrukcji odciążającej. W kolejnych krokach stopniowo wg szczegółowego projektu wyciągane były poszczególne słupy podpierające ruszt odciążający, a w ich miejsce nasuwano docelową konstrukcję tunelu. Po wyciągnięciu wszystkich słupów od strony wysyłowej, rozpoczęto nasuwanie poprzeczne w głąb nasypu kolejowego wraz z jednoczesnym wybieraniem ziemi.

Skomplikowane warunki gruntowo-wodne

Podczas inwestycji, w ramach zabezpieczenia podłoża od napływających wód gruntowych, wykonano szereg wzmocnień. Wszystkie przepusty zostały posadowione na korkach betonowych w ściankach szczelnych stalowych. W miejscach gdzie grunt był nieprzydatny, wykonano wymianę gruntu o zmiennej głębokości (sięgającej 5 metrów), która została zagęszczona impulsowo. W celu podniesienia podłoża w miejscach gdzie występowały wysokie wody gruntowe, nasypy drogowe zostały wykonane na materacach kamiennych w geowłókninie o gr. 0,5 m.

Źródło:rynekinfrastruktury.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.