[ATB] Budownictwo

Drogi krajowe Dolnego Śląska przygotowane do zimy

Data publikacji:

Kilkadziesiąt tysięcy ton soli i piasku zostało zgromadzonych w magazynach przy drogach Dolnego Śląska. Do pracy gotowy jest także sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości. Drogowcy z Dolnego Śląska meldują gotowość do zimy.

W sezonie zimowym 2018/2019 wrocławski Oddział GDDKiA utrzymywać będzie ok. 1327 km dróg krajowych, a wraz z łącznicami i drugimi jezdniami w sumie ponad 1800 km. Wszystkie drogi zarządzane przez GDDKIA objęte są systemem stałego monitorowania, pozwalającym na odpowiednie reagowanie służb drogowych – od działań prewencyjnych podejmowanych jeszcze przed wystąpieniem opadów, po całkowite usunięcie śliskości od 4 do 6 godzin po ustaniu opadów, w zależności od standardu utrzymania drogi.

Standardy utrzymania dróg

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych, na najważniejszych drogach o znaczeniu międzynarodowym i ponadregionalnym wprowadzono I - najwyższy standard zimowego utrzymania.
W I standardzie utrzymywanych będzie 560 km dróg, w tym m.in. autostrady A4 i A8 oraz drogi ekspresowe S3, S5, S8. I standard oznacza, że:
- jezdnia musi być odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi;
- na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu;
- śnieg luźny może zalegać do 4 godzin po ustaniu opadów;
- błoto pośniegowe może występować do 6 godzin po ustaniu opadów;
- gołoledź, szron i szadź może występować do 3 godzin od stwierdzenia zjawiska;
- śliskość pośniegowa i lodowica może występować do 4 godzin od stwierdzenia zjawiska.

W II standardzie utrzymywanych będzie ok. 505 km dróg, w tym m.in. odcinki DK3, DK5, DK12, DK30, DK33, DK35, DK36, DK46, DK94. W standardzie tym dopuszcza się możliwość występowania warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.
GDDKiA jest przygotowana do zimy w sposób gwarantujący utrzymanie wymaganych standardów na trasach krajowych. Spośród ponad 1327 km naszych dróg, aż 1065 km jest utrzymywanych w standardzie I i II. Pozostałe 262 km dróg utrzymywanych będzie w standardzie III.

Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zimowej

Za zimowe utrzymanie dolnośląskich dróg krajowych bezpośrednio odpowiedzialnych jest 8 naszych jednostek terenowych - Rejonów Drogowych GDDKiA, oraz 23 podległe im Obwody Drogowe zlokalizowane na terenie całego województwa. Aby dolnośląskie drogi krajowe były bezpieczne w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykorzystujemy odpowiedni sprzęt i materiały. W 22 magazynach soli zabezpieczonych zostało już teraz ponad 26 tys. ton soli, a do końca sezonu zimowego planuje się zużycie ok. 41 tys. ton. W gotowości jest 136 pługo-solarek oraz dodatkowo 206 innych jednostek do odśnieżania.
Do prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg niezbędne jest posiadanie wiarygodnej informacji o przewidywanych zmianach warunków atmosferycznych. GDDKiA na bieżąco otrzymuje szczegółowe, dobowe i długoterminowe prognozy pogody, a Rejony GDDKiA dysponują mikrostacjami meteorologicznymi, które oprócz podstawowych danych meteorologicznych określają stopień zagrożenia wystąpienia śliskości zimowej.
Na autostradzie A4 Zgorzelec - Krzyżowa – Wrocław – Przylesie (gr. woj. opolskiego), Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8) oraz na kilkunastu odcinkach pozostałych dróg krajowych, poprzez znaki zmiennej treści kierowcy będą informowani o zagrożeniu wystąpieniu gołoledzi. Znaki te współpracują w sposób ciągły z automatycznymi stacjami pogodowymi i czujnikami stanu nawierzchni.
W najważniejszych, z punktu widzenia zimowego utrzymania dróg lokalizacjach, zainstalowane są drogowe stacje pogodowe, uzupełnione o systemy kamerowe, które pozwalają na określenie warunków aktualnie występujących na drodze.

Dodatkowo wzdłuż dróg, w miejscach najbardziej narażonych na nawiewanie śniegu na jezdnię, zamontowanych zostanie ponad 180 km zasłon przeciwśnieżnych. A na odcinkach dróg najbardziej narażonych na występowanie gołoledzi, ustawione są stałe znaki ostrzegawcze.
GDDKiA przypomina, że drogowcy nie walczą z zimą, ale łagodzą jej skutki.

Źródło:rynekinfrastruktury.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.