[ATB] Opinie użytkowników Hamm

Efektywniej na składowisku odpadów z maszynami Hamm

Data publikacji:

Duża masa robocza ciągnika walcowego H 25i VC i bęben kruszący wytwarzają pod każdym narzędziem tnącym obciążenie punktowe do 50 t. Takie obciążenie jest w stanie natychmiast skruszyć odpady mineralne.

Pojemność składowisk odpadów nie tylko w Niemczech zasobem deficytowym. Dlatego też operatorzy dążą do optymalnego zagęszczenia wszystkich śmieci. Od 2020 r. na składowisku odpadów zmieszanych w niemieckim Steinmühle wykorzystywany jest ciągnik walcowy Hamm H 25i VC, który profesjonalnie zagęszcza odpady zawierające azbest, wełnę szklaną i podobne zanieczyszczone odpady mineralne. Dzięki temu można tam składować więcej materiałów niż pierwotnie planowano, co zwiększa wydajność.

Wysypisko Steinmühle znajduje się na terenie dawnego kamieniołomu bazaltu. Ponieważ minerał ten naturalnie zawiera azbest, miejsce to jest idealnym składowiskiem dla odpadów budowlanych zawierających azbest i innych odpadów mineralnych z klasy 1 składowania. Już od ponad 30 lat składowane są tu odpady opakowaniowe zawierające azbest. Składowana jest również sprasowana wełna szklana - owinięta w sposób pyłoszczelny i uformowana w prostopadłościany.

Pakiety te układane są w warstwach o wysokości do 2 m. Każda z tych warstw przykryta jest nieskażonymi odpadami budowlanymi, fragmentami dachówek, resztkami betonu i popiołem ze spalania odpadów. Od końca 2020 r. warstwy te są zagęszczane za pomocą ciągnika walcowego H 25i VC firmy Hamm. Maszyna ta wyposażona jest w specjalną wentylację, która chroni operatorów.

Rozdrabnianie i zagęszczanie w jednym czasie

Ciągnik walcowy kruszy i zagęszcza materiał w jednym procesie.

– Dostarczane tutaj odpady można łatwo zagęszczać za pomocą kombinacji siły ciężaru i wibracji. W ten sposób powstaje wiele różnych rozmiarów cząstek

– wyjaśnia Peter Förster, kierownik składowiska odpadów zmieszanych.

Po wypróbowaniu różnych maszyn i rozwiązań zdecydował się na walec Hamm:  

– Chcieliśmy zminimalizować puste przestrzenie podczas zagęszczania, ponieważ pojemność składowiska staje się coraz bardziej cenna. Naszym zdaniem koncepcja VC jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla tego zadania.

Duża gęstość odpadów czyli więcej miejsca

Zagęszczanie odpadów za pomocą H 25i VC pozwala na składowanie większej ilości materiału na wysypisku niż pierwotnie planowano.

– Wcześniej używaliśmy zagęszczarki wysypiskowej bez wibracji. Dzięki ciągnikowi walcowemu VC uzyskujemy teraz na składowisku gęstość odpadów na poziomie 1,3 t/m³. Dzięki temu możemy dłużej korzystać ze składowiska, co ostatecznie zwiększa jego rentowność

– mówi Förster.

Dla zespołu ważny był również proces zagęszczania:

– Jesteśmy w stanie optymalnie przeplatać pokruszone materiały w zaledwie kilku przejściach. Dużą zaletą jest tu wibracja. Nie możemy osiągnąć wymaganego stopnia zagęszczenia wyłącznie za pomocą zagęszczania statycznego. Na składowisku ustalił się efektywny proces utylizacji odpadów. Odpady budowlane, wraz z innymi odpadami tej samej klasy, są rozkładane na każdej warstwie zanieczyszczonego materiału do wysokości ok. 30 cm. Dwóch pracowników jest odpowiedzialnych za kruszenie i zagęszczanie za pomocą ciągnika walcowego VC. Obaj na zmianę obsługują tą i inne maszyny. Praca w kabinie walca Hamm sprawia im przyjemność, ponieważ zapewnia ona dobry przegląd sytuacji i ułatwia obsługę. Operator Markus Döberl podsumowuje: - Nie ma nic prostszego niż jego obsługa.

Wyposażenie do pracy przy dużych obciążeniach

Ponieważ podczas kruszenia kamienia elementy maszyny są wykorzystywane intensywniej niż podczas zwykłego zagęszczania, firma Hamm zaprojektowała model VC jako urządzenie do pracy w ciężkich warunkach. Oznacza to, że m.in. 3-punktowy przegub, podwozie, rama przednia i zawieszenie z napędem bębnowym zostały wzmocnione w porównaniu z normalnymi walcami. Ponadto wszystkie modele VC są osadzone na bardzo wytrzymałych oponach EM, a kierowcy mają do dyspozycji fotel z bardzo wysokim oparciem.

Walec VC jest również seryjnie wyposażona w system sterowania maszyną Hammtronic i miernik zagęszczenia Hamm (HCM). Mimo wzmocnienia tej wersji maszyny, jej zapotrzebowanie na paliwo pozostaje niewielkie - ok. 20 l/h na składowisku w Steinmühle.

Wydajne rozwiązanie na długi czas

Decyzja o wyborze ciągnika walcowego VC firmy Hamm została podjęta z myślą o następnych kilkudziesięciu latach, ponieważ: – przy spodziewanym wzroście ilości odpadów z wysypiska klasy 1, będzie ono eksploatowane przez następne 30 do 40 lat – wyjaśnia Peter Förster.

W tym czasie zmieni się rodzaj składowanych odpadów. Większość odpadów budowlanych zawierających azbest, które obecnie powstają podczas wielu remontów budynków, zostanie w pewnym momencie usunięta, a ich ilość znacznie się zmniejszy. Z drugiej strony powstaną odpady z budowy dróg w postaci gruzu asfaltowego zawierającego smołę. Ten materiał również zalicza się do odpadów mineralnych z wysypisk klasy 1 i jest również łatwy do rozdrobnienia za pomocą zagęszczarki VC.

Niewielkie zużycie, łatwe serwisowanie

Zespół postawił na minimalne zużycie i łatwość serwisowania, zwłaszcza że zagęszczarka jest inwestycją na kilka następnych dekad. Operator walca Robert Schaumberger uważa, że: – wymiana narzędzia tnącego nie jest żadnym kłopotem. To samo dotyczy konserwacji. - Również z tego punktu widzenia ciągnik walcowy VC firmy Hamm okazał się solidnym i wydajnym rozwiązaniem dla naszego wysypiska śmieci – mówi Peter Förster.

Polecamy powiązane produkty z naszego sklepu:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.