[ATB] Budownictwo

ERBUD - Wzrost wyniku ze sprzedaży po III kwartałach 2017 r.

Data publikacji:

Grupa ERBUD miała po trzech kwartałach 2017 roku 92 mln zł skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży, o 7% więcej niż przed rokiem. Mimo trudnej sytuacji na polskim rynku budowlanym, Grupa ERBUD zwiększa przychody z tytułu budownictwa kubaturowego w kraju. Na koniec września 2017 roku były one 19% wyższe niż po trzech kwartałach roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży Grupy ERBUD po trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 1,282 mld zł i były o 6% wyższe niż po analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei w samym trzecim kwartale przychody osiągnęły poziom 506 mln zł, co oznacza wzrost o 19% rok do roku.

  • Wzrost wyniku ze sprzedaży o 7% (Q1-Q3 2017/2016)
  • Większe przychody z budownictwa kubaturowego w Polsce o 19% (Q1-Q3 2017/2016)
  • Wzrost zatrudnienia o 18% od początku roku (z 1960 do 2309 pracowników)
  • Kontrakt na modernizację instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Zysk netto w ujęciu narastającym wyniósł 15 mln zł, podczas gdy na koniec września zeszłego roku Grupa ERBUD miała 18 mln zł zysku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych z 2016 r.). Spadek rok do roku był spowodowany wyższymi kosztami działalności finansowej oraz wyższą efektywną stopą podatkową w 2017 roku. Jednak w samym trzecim kwartale 2017 r. zysk netto wyniósł 8 mln zł i był aż o 94% wyższy niż w trzecim kwartale roku poprzedniego.

– Dzięki bogatemu portfelowi zleceń zgromadzonemu w poprzednich okresach, Grupa ERBUD może pochwalić się stabilnymi wynikami i bezpieczną sytuacją finansową. Po trzech kwartałach 2017 roku poprawiliśmy skonsolidowane wyniki, w odniesieniu do roku poprzedniego, zarówno na poziomie przychodów, jak i wyniku ze sprzedaży. Jest to tym istotniejsze, że sytuacja na polskim rynku budowlanym jest obecnie trudna, z powodu niedoborów kadrowych, presji płacowej czy rosnących cen materiałów budowlanych – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.
Mimo tych trudnych warunków na krajowym rynku budowlanym, rosną przychody ze sprzedaży Grupy ERBUD z tytułu budownictwa kubaturowego w Polsce. W ujęciu narastającym wyniosły one 898 mln zł i były o 19% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W samym III kwartale wzrosły z kolei aż o 30% r/r, osiągając poziom 345 mln zł. Systematycznie zwiększa się też udział segmentu budownictwa krajowego w ogólnych przychodach Grupy.
Drugą najbardziej dochodową częścią działalności Grupy ERBUD pozostają projekty industrialne w branży energetycznej i szeroko rozumianym przemyśle. W trzech kwartałach 2017 roku przyniosły one 166 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 13% ogólnego wyniku.

– Pozytywne wyniki Grupy ERBUD na koniec września 2017 r. to przede wszystkim rezultat silnej pozycji wypracowanej na rodzimym rynku budownictwa kubaturowego. Cieszy nas jednak równocześnie stabilny poziom wyników osiąganych przez segment przemysłu, a więc głównie przez Grupę ERBUD Industry. Jest to znaczące osiągnięcie w świetle obecnego impasu na rynku budownictwa dla energetyki, a więc małej liczby przetargów i zamówień publicznych oraz wojny cenowej między wykonawcami – komentuje Dariusz Grzeszczak.
Na początku listopada Grupa ERBUD podpisała warty prawie 50 mln zł kontrakt z Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. na modernizację instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni w Częstochowie. Jest to jeden z pierwszych tego typu kontraktów w Polsce wpisujących się w nowo otwarty cykl modernizacji urządzeń ciepłowniczych i inwestycji przemysłowych służących poprawie jakości powietrza.
Portfel zleceń zgromadzony przez Grupę ERBUD na koniec września 2017 roku wyniósł łącznie 2,119 mld zł, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Warto dodać, że na rok 2018 z portfela zleceń przypada aż 1,387 mld zł.

– Znaczące kontrakty, których realizacja przypada na nadchodzący rok, pozwalają nam ze spokojem patrzeć w przyszłość. Możemy selektywnie podchodzić do nowych zapytań ofertowych, co w obliczu wielu obiektywnych przeszkód, jakie będzie musiała pokonać w najbliższym czasie polska branża budowlana, należy uznać za sytuację komfortową. Nie odczuwamy przy tym niedoborów kadrowych, wręcz przeciwnie – od początku roku zwiększyliśmy zatrudnienie o 18%, do 2309 pracowników. Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie ożywienie koniunktury za sprawą uruchomienia środków unijnych z perspektywy 2014-2020, zwłaszcza w zakresie budownictwa inżynieryjno-drogowego oraz przemysłowego – mówi Prezes Zarządu ERBUD S.A.
Grupa ERBUD zachowuje stabilną i bezpieczną sytuację finansową. Potwierdza to m.in. pozytywna opinia obligatariuszy, którzy wykazali duże zainteresowanie wrześniową emisją obligacji serii C o wartości 52 mln zł. Środki pieniężne na koniec września 2017 r. wyniosły 139,1 mln zł, co oznacza wzrost o 8% r/r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.