ERBUD z umową na budowę elektrowni wiatrowej

ERBUD z umową na budowę elektrowni wiatrowej

Konsorcjum w składzie Erbud (partner), PBDI ( firma zależna od Erbud w 90 proc., lider) i Electrum (partner) podpisało z Windfarm Polska II umowę dotyczącą budowy farmy wiatrowej w Barwicach. Wartość kontraktu to 41,35 mln zł netto.

Umowa została podpisana 10 stycznia 2019 roku. Przedmiotem kontraktu są: zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawa, budowa, wykonanie prób oraz uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej w Barwicach składającej się z 14 turbin wiatrowych, 1 stacji elektroenergetycznej oraz przyłącza do sieci przesyłowej 110 kV. Termin realizacji umowy został określony na 29 lutego 2020 roku.

Redakcja ATB

Reklama
Powiązane artykuły