[ATB] Budownictwo

Europejski Rok Kolei

Data publikacji:

Komisja Europejska wyszła z inicjatywą, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. Celem tej propozycji jest wsparcie realizacji zadań Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze transportu.

Wiele imprez, kampanii i inicjatyw zaplanowanych na przyszły rok ma za zadanie promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu korzystny dla ludzi, gospodarki i klimatu. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu KE pracuje obecnie nad strategią na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, która będzie dotyczyć kwestii emisji ze wszystkich rodzajów transportu. Priorytetowym zadaniem będzie przesunięcie znacznej części ładunków, przewożonych obecnie w transporcie drogowym (75 proc. śródlądowego transportu towarowego), na kolej i śródlądowe drogi wodne. Transport kolejowy jest jedynym rodzajem transportu, który od 1990 r. niemal stale obniża poziom emisji CO2, jednocześnie odnotowując wzrost przewozów. Rok 2021, jako Europejski Rok Kolei, ma przyczynić się do zwiększenia tempa modernizacji kolei, co jest niezbędne, aby uczynić ją bardziej popularną alternatywą dla innych rodzajów transportu.

Poza tym - Kolej ma jednak również głębszy aspekt: łączy UE nie tylko w sensie fizycznym. Stworzenie spójnej i funkcjonalnej sieci w całej Europie jest działaniem w obszarze spójności politycznej. Europejski Rok Kolei nie jest wydarzeniem przypadkowym. Został zaplanowany we właściwym momencie, gdy UE potrzebuje tego rodzaju wspólnego przedsięwzięcia - powiedziała unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

Wniosek KE dotyczący ogłoszenia roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei musi teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.