Firma wychodzi z długów

Firma wychodzi z długów

Ubiegły rok firma Maschio Gaspardo zaliczy bez wątpienia do udanych. Mimo lekkiego spadku przychodów - o 5%, do 316,6 mln euro, poprawie uległy inne wskaźniki finansowe - wypracowany zysk urósł do kwoty 5,8 mln euro, a zadłużenie spadło aż o 34,7 mln euro, do 148,4 mln euro (w ciągu ostatnich 6 lat zadłużenie netto Maschio Gaspardo spadło o ok. 90 mln euro).

Rok obrotowy 2019 zakończył się skonsolidowanym zyskiem netto prawie czterokrotnie wyższym  niż w roku poprzednim, kiedy wyniósł ok. 1,5 mln euro. Wynika to przede wszystkim z efektów realizacji strategicznych wytycznych podanych przez kierownictwo Grupy, które miały na celu zwiększenie rentowności prowadzonej działalności. – Rok 2019 był bardzo trudny, ale zadowalające wyniki, które właśnie zatwierdziliśmy, potwierdzają, że podążamy we właściwym kierunku. W 2019 r. zakończyliśmy ścieżkę konsolidacji finansowej Grupy, która dzięki odnowieniu umowy z instytucjami finansowymi i podwyższeniu kapitału subskrybowanego pod koniec tego samego roku, w ciągu najbliższych trzech lat, pozwoli nam skupić się na przyszłym rozwoju działalności – skomentował Mirco Maschio, prezes Maschio Gaspardo.


Reklama
Powiązane artykuły