[ATB] Aktualności

Główny Urząd Statystyczny - Branża w liczbach

Data publikacji:

W 2019 roku odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej zarówno mieszkań jak i nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania.W ub. roku oddano do użytkowania blisko 207,5 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej prawie 18,4 mln m². W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 22 416 (12,1%), powierzchni użytkowej mieszkań - o 1 667,1 tys. m² (10%).

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (20,8% wartości krajowej), wielkopolskim (10,7%), dolnośląskim (10,6%) i małopolskim (10,5%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 5,4. Największe wartości odnotowano w województwach: mazowieckim (8,0), pomorskim (7,9), dolnośląskim (7,6); najmniejsze w opolskim (2,8), świętokrzyskim i śląskim (po 3,1).

Budują deweloperzy

W 2019 roku 63,3% nowo oddanych mieszkań wybudowali deweloperzy, podczas gdy inwestorzy indywidualni - 33,4%. Pozostałe mieszkania powstały w społecznej czynszowej, spółdzielczej, komunalnej oraz zakładowej formie budownictwa.

W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 2,7 p. proc.), natomiast zmniejszył się (o 2,4 p. proc.) odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Udziały pozostałych form budownictwa pozostały na zbliżonym poziomie.

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego, w których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 58,1%, 54,3% i 53,0%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem - odpowiednio: 76,6%; 75,7% oraz 72,3%.

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w ubiegłym roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację). Wodociąg z sieci posiadało 90,0% mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 80,0%. W gaz z sieci wyposażonych było 39,4% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej  41,7%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 41,8% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 36,4% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 18,3% w piece/kotły na paliwo stałe, a 3,4% w pozostałe rodzaje ogrzewania).

W 2019 roku oddano do użytkowania 85 719 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 8,1% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wyniosła 89 929,6 tys. m³ - 12% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,6% wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,4%) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 56,1% wszystkich mieszkań.

W technologii tradycyjnej

W budownictwie mieszkaniowym, podobnie jak w latach poprzednich, dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,4% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków 2-kondygnacyjnych (65,8%) i 1-kondygnacyjnych (28,6%), w których znalazło się odpowiednio 31,0% i 12,4% ogółu oddanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o 3 i więcej kondygnacjach (5,7% nowych budynków) usytuowanych zostało 56,6% mieszkań...

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj atb 04/2020 - zamów:

Bezpłatny egzemplarz   prenumeratę

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.