Górażdże Beton - Z certyfikatem Concrete Sustainability Council

Górażdże Beton - Z certyfikatem Concrete Sustainability Council

Polska stanowi piąty co do wielkości rynek betonu towarowego w Europie z wolumenem produkcji ponad 25 mln m³. Jednym z kluczowych aspektów produkcji tworzywa jest odpowiedzialność za wpływ, jaki ma ona na środowisko. Po raz pierwszy w Polsce przyznano certyfikat Concrete Sustainability Council. Otrzymała go spółka Górażdże Beton.

CSC to ogólnoświatowy system certyfikacji, który potwierdza zrównoważone zarządzanie zasobami w procesie produkcji betonu. Proces weryfikacji oparty jest na profesjonalnym audycie, który koncentruje się m.in. na transparentności produkcji, dbałości o względy ekonomiczne, socjalne oraz środowisko naturalne w całym łańcuchu dostaw. Za certyfikat odpowiada Concrete Sustainability Council czyli Rada ds. Zrównoważonego Betonu, która została powołana przez Światową Radę Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD). – Górażdże od lat produkuje najwyższej jakości beton przy zachowaniu dobrych praktyk w całym łańcuchu dostaw – mówi Przemysław Malinowski, prezes zarządu Górażdże Beton. – Dzięki temu, że poddaliśmy się procedurze certyfikacji, uzyskaliśmy dodatkowe, formalne potwierdzenie faktu, że nasz beton pochodzi z odpowiedzialnych źródeł. Jest to istotne również dlatego, że systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM, DGNB czy też LEED, zdobywające coraz większą popularność w naszym kraju, wykorzystują certyfikację CSC w swojej ocenie. CSC przedstawia zatem realną wartość dla naszych klientów – dodaje.  
Ideą certyfikatu Concrete Sustainability Council jest transparentne pokazanie procesu produkcji betonu w danym przedsiębiorstwie oraz samego produktu. Dzięki posiadaniu CSC producenci betonu mogą klarownie opisać swoje zaangażowanie w dobre praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Firmy, które poddają się audytowi nie tylko otrzymują certyfikat, ale także dostając informację zwrotną - mogą zwrócić uwagę na miejsca w procesie produkcyjnym, które wymagają poprawy.
Beton jest drugim po wodzie najczęściej wykorzystywanym materiałem na świecie. W miastach użycie betonu jest kluczowym czynnikiem rozbudowy nowych przestrzeni, zarówno jeśli chodzi o budynki, jak infrastrukturę. Poziom produkcji utrzymuje się i w kolejnych trzech latach w Polsce prognozuje się nieznaczne wzrosty o 1-2%. do ponad 27 tys. m³ w roku 2021. Kontrola standardów w obszarze wpływu na otoczenie jest więc kluczowa w perspektywie mikro i makro.

GA

Reklama
Powiązane artykuły