[ATB] Budownictwo GUS

GUS - Koniunktura w budownictwie

Data publikacji:

W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 0,4 (we wrześniu plus 2,7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,5 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 15,1 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,7 i 13 proc.).

Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Październik jest piątym z kolei miesiącem, w którym oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne, choć ostrożniejsze niż we wrześniu. Nieco bardziej negatywnie niż w poprzednim miesiącu oceniana jest sytuacja finansowa – nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Po raz pierwszy też od lutego br. prognozowane jest niewielkie ograniczenie zatrudnienia i zapowiadany nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych. Spośród badanych podmiotów 30,4 proc. (przed rokiem 25,9 proc.)planuje prowadzenie takich prac za granicą, chociaż dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się tam nieznacznego spadku portfela zamówień (nieco większego od prognozowanego przed miesiącem).
Jeżeli chodzi o sytuację przedsiębiorstw w poszczególnych klasach wielkości, to w październiku, podobnie jak w  dwóch poprzednich miesiącach, oceny ogólnego klimatu są niekorzystne jedynie w jednostkach małych, zatrudniających od 10 do 49 osób. Również diagnozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej są w tych jednostkach nieznacznie negatywne. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest w niewielkim stopniu pozytywnie przez jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) po raz pierwszy od czerwca br., natomiast w pozostałych klasach wielkości diagnozy te są niekorzystne.

Na pytanie o bariery w prowadzeniu bieżącej działalności  5,7 proc. przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na nie (4,7 proc. przed rokiem). Ci, którzy mają kłopoty, wiążą je z kosztami zatrudnienia (61 proc. w październiku br., 61,2 proc. przed rokiem). Okazuje się też, że od połowy 2013 r. stopniowo zwiększa się znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.

W tym samym okresie zmniejsza się odczuwanie bariery związanej z niedostatecznym popytem (zwłaszcza na początku 2017 r.). W porównaniu z październikiem 2016 r. znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników wzrosło z 28,7 proc. do 44,7 proc. , a bariery związanej z niedostatecznym popytem spadło z 29,6 proc. do 17,5 proc.
Od kilku miesięcy maleje bariera związana z konkurencją na rynku i w skali roku jej uciążliwość spadła w istotnym stopniu z 52,9 proc. do 41,2 proc. Wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtuje się na poziomie 84,3 proc., wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (80,3 proc. przed rokiem, 79,6 proc. w 2015 r.).  W bieżącym miesiącu 7,0 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 78,4 proc. jako wystarczające, a 14,6 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 13,6%, 75,6%, 10,8%).

red/GUS

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.