[ATB] Budownictwo

Inwestycje transportowe ze wsparciem unijnym

Data publikacji:

18 grudnia 2018 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel uczestniczył w podpisaniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych umów na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 8 projektów transportowych. Wszystkie inwestycje otrzymały w sumie ponad 680 milionów złotych dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość projektów to ponad 1 485 milionów złotych.

- Środki europejskie pozwalają na realizację ambitnych planów modernizacji polskiej kolei. Większe bezpieczeństwo, lepszy komfort podróżowania, nowe możliwości transportu towarów – to wszystko jest możliwe dzięki determinacji spółek kolejowych odpowiedzialnych za inwestycje kolejowe oraz dzięki wsparciu unijnemu. Dbamy o to, aby pieniądze, jakie płyną do Polski z Unii Europejskiej były dobrze wykorzystywane: aby pracowały dla polskiej gospodarki i aby zwiększały możliwości rozwoju – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Dofinansowane projekty transportowe:

Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO SA (Wagony platformy do przewozów intermodalnych)

wartość całkowita projektu: 451,5 mln zł
wartość dofinansowania z UE: 183,4 mln zł
Beneficjent: PKP CARGO SA

Projekt obejmuje zakup nowego taboru, który zostanie przeznaczony m.in. do obsługi relacji prowadzonych pomiędzy terminalami morskimi i lądowymi. Połączenia będą realizowane w 91 relacjach, które obejmą terytorium niemal całego kraju. W ramach projektu PKP CARGO SA zakupi 936 nowobudowanych wagonów platform, przeznaczonych do przewozu kontenerów.

Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych

wartość całkowita projektu: 227,6 mln zł
wartość dofinansowania z UE: 92,4 mln zł
Beneficjent: PKP CARGO SA.

Projekt obejmuje zakup 5 nowo budowanych lokomotyw wielosystemowych oraz 220 wagonów platform do przewozów intermodalnych. Tabor zostanie przeznaczony do obsługi relacji w ruchu międzynarodowym.
Projekt przyczyni się do promocji transportu intermodalnego w Polsce. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego taboru do przewozu ładunków wzrośnie jakość usług przewozowych świadczonych przez PKP CARGO SA. Zaspokojony zostanie również rosnący popyt na przewozy intermodalne wśród klientów. Kolejowy transport towarowy stanie się bardziej konkurencyjny. Wzrośnie też pozycja PKP CARGO SA na rynku przewozów intermodalnych.

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa

wartość projektu: 176,7 mln zł
wartość dofinansowania z UE: 56,6 mln zł
Beneficjent: PKP PLK SA.

Projekt zakłada likwidację 4 przejazdów kolejowo-drogowych oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych w następujących lokalizacjach:

  • przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską w Warszawie,
  • przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu z ul. Marsa w Warszawie,
  • przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Władysława Raczkiewicza w Warszawie,
  • przejazd kolejowo-drogowy w ciągu z ul. Piłsudskiego w Sulejówku.

Powstanie też dokumentacja projektowa dla likwidacji piątego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu z ul. Krasińskiego w Sulejówku oraz budowy w tym miejscu wielopoziomowego skrzyżowania.
Nowe skrzyżowania zostaną wybudowane w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol (odcinek Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna).

Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

wartość całkowita projektu: 162 mln zł
wartość dofinansowania z UE: 137,7 mln zł
Beneficjent: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Zakres projektu obejmuje:

  • zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz przenośnych urządzeń rejestrujących,
  • rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD,
  • zakup 23 pojazdów technicznych, operacyjnych i zaplecza logistycznego.

Dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń rejestrujących wzrośnie efektywność systemu CANARD. Powiększy się też obszar objęty automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym.

Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia

wartość całkowita projektu: 31,9 mln zł
wartość dofinansowania z UE: 12,8 mln zł
Beneficjent: PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.

Projekt przewiduje modernizację i rozbudowę Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach (gmina Terespol, województwo lubelskie) oraz zakup wyposażenia.
Inwestycja obejmuje:

  • prace montażowe i roboty budowlane - przebudowę i rozbudowę placu terminala, prace w zakresie infrastruktury torowej, sieci teletechnicznych, sieci sanitarnych, sieci energetycznych wraz z oświetleniem i przeniesienie obiektów,
  • zakup urządzeń i maszyn: suwnicy kołowej, reachstackera, ciągnika szynowo-drogowego.

Źródło:Ministerstwo Infrastruktury

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.