[ATB] Technika

Jak w pełni wykorzystać możliwości sprzętu?

Data publikacji:

Na placu budowy małe urządzenia, takie jak miniładowarki lub niewielkie ładowarki i koparko-ładowarki mają zastosowanie przy wykonywaniu prac pomocniczych lub mniej wymagających zadań. Firmy zajmujące się robotami drogowymi, budowami miejskimi, kopaniem rowów, recyklingiem, rolnictwem, kamieniołomami i kopalniami do głównych prac wykorzystują więc wydajne i duże koparki. Oto podstawowe wskazówki ekspertów firmy MB Crusher, jak w pełni wykorzystać także możliwości mniejszego sprzętu.

Firma MB Crusher może pomóc przekształcić miniładowarki i koparko-ładowarki w potężne maszyny zdolne do wykonywania wymagających zadań. Korzyści płynące z tego rozwiązania to oszczędność czasu i pieniędzy oraz potencjalnie mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego.

Zwinne i kompaktowe: co może przekształcić je w potężne  i wydajne maszyny?

W takim przypadku podstawowym celem jest możliwość przekształcenia dowolnej maszyny, dowolnej wielkości w potężną kruszarkę lub przesiewacz. Sprzęt MB można podłączyć do dowolnej marki miniładowarki, ładowarki lub koparko-ładowarki o masie od 2,4 do 25 t. Zastosowana innowacyjna mechanika i prosta obsługa pozwalają wówczas obrabiać dowolny materiał do bezpośredniego użycia lub sprzedaży.
Jak lepiej wykorzystać i usprawnić ładowarki, miniładowarki i koparki?

Wszystko to odbywa się bezpośrednio na miejscu pracy: przesiewanie materiałów z rozbiórki lub wykopów, separacja resztek odlewów żelaza, przetwarzanie i ponowne wykorzystanie odpadów, przesiewanie materiałów ziemnych z produkcji rolniczej i zagospodarowania  krajobrazu.

Jakie są główne korzyści i dla kogo są przeznaczone?

Można uzyskać różnego rodzaju korzyści. Główną z nich jest to, iż kruszarki tego typu mogą przetwarzać odpady w materiały do ponownego użytku, a to oznacza zmniejszenie kosztów transportu, wykluczenie z łańcucha produkcyjnego składowisk odpadów lub specjalistycznych centrów przetwarzania. Korzyści ekonomiczne to również oszczędność na zakupie kruszywa, zatrudnianiu operatorów i długich godzinach pracy. Ważny jest również aspekt prośrodowiskowy. Chodzi tutaj o redukcję emisji spalin i pyłu, ograniczony ruch ciężarówek, mniejsze generowanie hałasu i szybsze wykonywanie zadań.

Od kosztów do przychodów: czyli w jaki sposób odpady mogą stać się źródłem dochodów?

Celem firmy MB Crusher jest dostarczenie sprzętu umożliwiającego przekształcanie odpadów w materiał do ponownego użytku. Jako przykład można tu podać zastosowanie łyżki kruszącej i miniładowarki do ponownego zagospodarowania miejskich odpadów rozbiórkowych w Boliwii czy też realizowany w Hiszpanii recykling materiałów z wykopu wykonany na miejscu, bez zbędnego i kosztownego transportu. Kolejny przykład to mała linia kruszarek MB, która była używana w odlewniach do selekcji odpadów żelaznych lub żużla kruszącego. To czysta oszczędność czasu i kosztów.

Co  w przypadku miejsc pracy o trudnym lub ograniczonym  dostępie?

Tutaj bardzo dobrym przykładem może być realizacja firmy MB Crusher w USA. Wykonawca prac miał za zadanie wyburzenie dużej konstrukcji z betonowymi filarami, podłogami i ścianami, a obszar roboczy był ograniczony, niebezpieczny i trudny do manewrowania. Zastosowanie kruszarki MB-L140 na miniładowarce Kubota pozwoliło przetworzyć pozyskane odpady. Skruszony beton został następnie wykorzystany jako podsypka do budowy nowej drogi. Prace zostały z powodzeniem wykonane, a osiągnięty wynik ekonomiczny to 50% oszczędności na zakupie nowego materiału.

W jaki sposób  kruszarki MB pomagają chronić naszą planetę?

Rozwiązania proponowane przez MB Crusher pozwalają na skuteczne i ekonomiczne usuwanie i recykling odpadów. Pozyskane materiały w razie potrzeby można poddać dalszej obróbce i powtórnie je wykorzystać. MB dostarcza swoje rozwiązania także dla instytucji zajmujących się odpadami komunalnymi. Przykładowo, pewna gmina w Normandii we Francji zainstalowała łyżkę przesiewającą MB-LS170 na koparko-ładowarce, aby przesiać i wybrać odpady zebrane przez zamiatarki uliczne. Dzięki temu separowane do powtórnego wykorzystania są materiały takie jak drewno, plastik i puszki. Wszystko to bez dodatkowych kosztów, szybsze usuwanie odpadów i mniej negatywny wpływ na środowisko.

Czy MB Crusher to nie tylko na place budowy, ale także innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa?

Klasyczny przykład z Australii. Słone, sodowe gleby, wyjątkowo słabo urodzajne i przynoszące miliardowe straty. Wykorzystanie pokruszonych skał gipsowych mogło poprawić tę sytuację. W tym celu zastosowano łyżkę kruszącą MB-L140 zamontowaną na kompaktowej ładowarce gąsienicowej ASV RT, co pozwoliło na nowo zmineralizować glebę i umożliwiło prowadzenie upraw.

Czy do obsługi tego typu urządzeń jest wymagany specjalistyczny personel?

Wszystkie maszyny MB Crusher mają szybki i prosty sposób instalacji. Korzystają z układu hydraulicznego obsługującej maszyny. Z tego powodu niezbędne działania konserwacyjne mogą być wykonywane bezpośrednio na miejscu przez operatora, bez potrzeby zatrudniania wyspecjalizowanego personelu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.