[ATB] Budownictwo

Kolejne inwestycje drogowe za 540 mln zł skierowane do realizacji

Data publikacji:

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji kolejne 15 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączna wartość to niemal 540 mln zł. Są to zadania związane z budową obwodnic, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych do nośności 11,5 t/oś, oraz budową obiektów mostowych. Inwestycje mają też poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dzięki modernizacji skrzyżowań, budowie chodników i ścieżek rowerowych.

Zatwierdzone programy dotyczą zadań realizowanych w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, mazowieckim, łódzkim i podlaskim.

Szczegółowy wykaz inwestycji:

Województwo Lubuskie

 1. Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu DK 18 na odcinku granica państwa – węzeł Olszyna do parametrów drogi klasy A (aneks) - zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 18 o długości 1,3 km. Do zadania włączono odcinek stanowiący fragment niezrealizowanej dotychczas inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa południowej jezdni drogi krajowej nr 18 – II faza budowy autostrady A18, który był realizowany w ramach zadania: Budowa autostrady A18 odcinek węzeł Olszyna – węzeł Golnice. Realizacja: lata 2019 - 2022.

Województwo Dolnośląskie

 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 12 na odcinku Nielubia – Kurowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) - zakres inwestycji został rozszerzony o dostosowanie nawierzchni do nośności 115 kN/oś. Realizacja: lata 2018 - 2019.
 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 36 koło miejscowości Rogówek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) - inwestycja obejmuje dostosowanie odcinka do nośności 115kN/oś, budowę zatok autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych. Podpisanie aneksu związane jest z dołączeniem do inwestycji podniesienia nośności tego odcinka. Realizacja: 2019 r.
 3. Rozbudowa DK 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) – Duszniki Zdrój - zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 8 o długości 16,3 km. Celem inwestycji jest dostosowanie odcinka do nośności 115kN/oś. W jej ramach przebudowane zostaną też skrzyżowania, obiekty inżynierskie, zatoki autobusowe, oraz system oświetlenia i odwodnienia drogi. Poprawione zostanie również wyprofilowanie łuków drogi, która przebiega w górzystym terenie. Realizacja: lata 2021 – 2022.

Województwo Opolskie

 1. Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu DK 40 (aneks) - w ramach inwestycji zrealizowany zostanie II etap budowy obwodnicy Kędzierzyna Koźla o długości 14,6 km, od końca istniejącego dwujezdniowego fragmentu obwodnicy (w województwie opolskim) do włączenia do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 40 (w województwie śląskim). Zadanie jest ostatnim elementem przebudowy korytarza tranzytowego aglomeracji miejskiej Kędzierzyna Koźla. Realizacja: lata 2020 – 2022.

Województwo Małopolskie

 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 w miejscowości Zaborze w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) - zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę chodników, odwodnienie terenu oraz przebudowę zbrojenia terenu. Realizacja: 2018 r.
 2. Budowa mostu na potoku Kotowski w miejscowości Nowa Wieś w ciągu DK 75 - inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowej przeprawy. Przewidywana jest też przebudowa dojazdów do obiektu i infrastruktury towarzyszącej. Zadanie zakłada przebudowę ok. 60 m drogi krajowej. Realizacja: 2020 r.
 3. Budowa mostu na potoku Łosie w miejscowości Nowa Wieś w ciągu DK 75 – projekt zakłada rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego oraz przebudowę dojazdów do obiektu, budowę chodników i infrastruktury towarzyszącej. Inwestycja obejmie ok. 100 m drogi krajowej. Realizacja: 2020 r.
 4. Budowa mostu na potoku Wiśnicz w miejscowości Nowa Wieś w ciągu DK 75 – zadanie obejmuje rozbiórkę starego mostu, budowę nowego oraz przebudowę dojazdów, budowę chodników i infrastruktury towarzyszącej. Zadanie obejmie ok. 50 m drogi krajowej. Realizacja: 2020 r.
 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 94 w miejscowości Giebułtów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) – inwestycja zakłada budowę ronda turbinowego o przekroju 2x2, budowę wlotów drogi krajowej nr 94 o przekroju 2x2 i wysp kanalizujących. Przewiduje się również budowę zatok autobusowych, chodników, oświetlenia, ekranów akustycznych i dróg serwisowych. Realizacja: 2019 r.

Województwo Podkarpackie

 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 9 w miejscowości Kupno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) - inwestycja obejmuje budowę chodnika przy drodze krajowej nr 9 o długości 481 m. Realizacja: 2017 r.

Województwo Mazowieckie

 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 60 w miejscowości Władysławowo - w ramach zadania powstanie chodnik przy drodze krajowej nr 60 o długości 185 m. Realizacja: 2017 r.
 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 50 na odcinku Łochów – Brok w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – cz. I – Łochów – Topór (aneks) - w ramach zadania powstanie chodnik przy DK nr 50 o długości 7,86 km. Realizacja: 2018 r.

Województwo Łódzkie

 1. Rozbiórka mostu w miejscowości Ostrówek oraz dwóch mostów w miejscowości Oleśnica i budowa trzech nowych obiektów inżynierskich przez kanały nieżeglowne w ciągu DK 45 - zadanie obejmuje przebudowę drogi na trzech 40 metrowych odcinkach, rozbiórkę trzech istniejących mostów oraz budowę trzech nowych przepraw, a także prace związane z regulacją koryta cieku i umocnieniem brzegów. Realizacja: 2020 r.

Województwo Podlaskie

Przebudowa mostu przez rzekę Popiołówka w miejscowości Popiołówka na DK 8 - w ramach zadania przebudowany zostanie most na drodze krajowej nr 8 o długości 8,60 m. Realizacja: 2019 r.

Źródło: .gddkia.gov.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.