[ATB] Budownictwo

Kolejne kilometry S19 na Podkarpaciu oddane do ruchu

Data publikacji:

Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać z nowego, ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe, będącego kolejną częścią autostradowej obwodnicy Rzeszowa.

Odcinek ten połączy dwie trasy międzynarodowe: E40 i E371 oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Od dziś tranzyt w kierunku południkowym będzie mógł swobodnie ominąć Rzeszów od zachodniej strony. Nowa trasa pozwoli na wyprowadzenie „ruchu ciężkiego” z terenów miejskich. Co ważne, poprawi wyraźnie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie na terenach zabudowanych. Co za tym idzie, cała aglomeracja Rzeszowska wyraźnie odczuje wzrost komfortu codziennego życia mi.in. poprzez obniżenie poziomu natężenia ruchu, przede wszystkim tranzytowego. – powiedział p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga.
Odcinek drogi ekspresowej S19 w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (Kielanówka) realizowało  konsorcjum: Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A., za kwotę ponad 342 mln zł. Odcinek ten zlokalizowany jest w powiecie: rzeszowskim, na terenach gmin Rzeszów, Boguchwała, Świlcza. Inwestycja obejmowała swym zakresem zaprojektowanie (kontynuację projektowania), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie oraz  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Kalendarium

  • 14.06.2013 – ogłoszenie przetargu na kontynuację projektowania i budowę

·         09.04.2014 – podpisanie umowy z Wykonawcą

  • 18.08.2014 – podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem
  • 16.12.2014 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  ZRID
  • 15.05.2015 – wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji ZRID
  • 02.06.2015 – przekazanie Wykonawcy robót placu budowy
  • 06.09.2017 - zakończenie robót
  • 07.12.2017 – udostępnienie do ruchu

 

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

·         budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o dł. 6,3 km

·         budowę węzła "Rzeszów Południe" (węzeł typu WB, karo) łączącego S19 z realizowaną DW 878 wraz z budową ronda o średnicy 85 m na skrzyżowaniu łącznic,

·         budowę 4 łącznic przy węźle "Rzeszów Południe",

·         przebudowę drogi gminnej nr137616R

·         rozbudowę i budowę dróg kolidujących z inwestycją, w tym m.in.: DP1391R, DP1434R, DP1388R,  DW878, 

·         budowę dróg serwisowych

·         budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym estakadę E-1 o dł. 476,4m nad ul. Dębicką i rzeką Przyrwa

·         budowę kanału technologicznego,

·         budowę elementów ochrony środowiska oraz ogrodzenia wzdłuż drogi ekspresowej wraz z bramami i furtkami,

·         nasadzenia drzew i krzewów,

·         budowę elementów BRD,

W ramach inwestycji wybudowano 12 obiektów inżynierskich, w tym węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka), który skomunikowany jest z ul. Podkarpacką i DK19 poprzez łącznik. Ten 3,5-kilometrowy odcinek drogi realizowany był przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Miasto Rzeszów.

Ciekawostki o S19

·          wykopy 890 tys. m3

·          nasypy 541 tys. m3

·          długość dróg serwisowych 10,6 km

·          Ilość użytego betonu 37 tys. m3

·          Ilość użytej stali łącznie: ok. 3,8 tys. t w tym: stal miękka: 3,3 tys. t, stal sprężająca: 431 t

·          Kanalizacja deszczowa -  8 tys. mb

·          Bariery ochronne – 16 tys. mb

·          Ogrodzenie drogi S19 – 11,5 tys. mb

Dla zobrazowania ciężaru wszystkich obiektów mostowych wykonanych w ramach kontraktu - jeżeli przyjąć w zaokrągleniu, że ciężar załadowanego wagonu kolejowego wynosi ~ 80 ton, to ciężar wszystkich obiektów odpowiada w przybliżeniu ciężarowi 892 takich wagonów kolejowych.

Realizacja S19 na Podkarpaciu

Aktualnie na Podkarpaciu realizacja S19, o łącznej długości ok. 169 km, przedstawia się następująco:

- odcinki zrealizowane: odc. Sokołów Młp.-Stobierna (12,5 km), Stobierna – w. Rz. Wschód (6,9km), w. Rz. Zachód – w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (6,3 km)

- odcinki w przetargu: przetarg na realizację systemem projektuj-buduj odc. Lasy Janowskie – Nisko - Sokołów Młp. Północ (6 odc., 54 km),

- odcinki w przygotowaniu: opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odc. w. Rz. Południe - Babica (10,3 km), trwa przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla odc. w. Babica - Barwinek (74,9 km)

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w wys. 412 806 332,82 zł brutto w ramach projektu pt. "Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe"

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0020/16-00

Źródło: gddkia.gov.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.