Koszalin: Ul. Władysława IV zostanie rozbudowana

Koszalin: Ul. Władysława IV zostanie rozbudowana

Gmina Miasto Koszalin ogłosiła przetarg na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 167 w granicach miejscowości. Mowa o fragmencie od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S6.

Trasa, która ma ulec rozbudowie liczy ok. 1,458 km. Szacunkowy koszt inwestycji to 32,786 mln zł netto. Inwestycja jest prowadzona w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa odcinka ulicy Władysława IV-go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6”.
Według planu przedsięwzięcie ma być dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca października 2022 roku.
Na oferty zamawiający czeka do 16 października br. Podczas ich oceny będzie on brał pod uwagę takie aspekty jak: cena (60%), przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi (20%) oraz doświadczenie kierownika budowy (20%).
Trasa biegnie po wschodniej stronie osiedla Unii Europejskiej. Dzięki niej będzie łatwiej dojechać z powstającej obwodnicy do centrum miasta oraz prościej będzie wyjechać z serca Koszalina. Droga ma mieć prędkość projektową równą 50 km/h oraz dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

Redakcja ATR

Reklama
Powiązane artykuły