Manitowoc/Potain - Żurawie wieżowe typu MD Topbelt

Manitowoc/Potain -  Żurawie wieżowe typu MD Topbelt

W ofercie firmy Potain specyficzną grupę produktów stanowią żurawie wieżowe typu MD Topbelt, stanowiące połączenie wydajnego żurawia górnoobrotowego o dużym udźwigu i wysięgu z przenośnikiem do betonu. Dzięki takiej kombinacji żurawie umożliwiają wykonywanie intensywnych prac betoniarskich z użyciem dużych ilości betonu na znacznym zasięgu roboczym, niezależnie od kondygnacji.

W ofercie są dwa modele żurawi odciągowych Potain tego typu - MD 1600 Topbelt 24 i MD 2200 Topbelt 30, które bez dodatkowego przenośnika taśmowego transportującego beton mogą oczywiście służyć jako tradycyjne żurawie o dużym wysięgu - w obu modelach wynoszącym do 80 m, a także udźwigu maksymalnym - odpowiednio 64 t (na promieniu do 24,6 m) oraz 60 t (MD 2200, na promieniu do 32 m). Jako urządzenia dźwignicowe żurawie MD oferują wysokość pod hakiem 91,6 m i 93 m (MD 2200) oraz udźwig na końcu 80-metrowego wysięgnika odpowiednio 17,4 i 22,8 t. W trybie dźwigu mogą również betonować, ale za pomocą kubłów o pojemności 7 lub 9 m³ (MD2200).

Wydajne przenośniki

W trybie betonowania oba żurawie współpracują z przenośnikiem taśmowym, którego dwuczłonowa kratownicowa konstrukcja nośna jest z jednej strony przymocowana przegubowo do windy na wieży, a z drugiej - podwieszona do haka żurawia. Pozwala to regulować wysokość i pochylenie przenośnika, który może pracować nie tylko poziomo, lecz także nachylony w górę i w dół pod kątem do ±25° (MD1600) lub ±20° (MD2200). Taka budowa umożliwia również „wspinanie się” przenośnika na wieży w miarę realizowania kolejnych kondygnacji.
Intensywne betonowanie dużymi dawkami umożliwia standardowy przenośnik taśmowy o szerokości 24’’ (61 cm) w mniejszym modelu i 30’’ (76 cm) w większym, dostarczający odpowiednio 240 lub 400 m³ betonu na godzinę. Duży maksymalny zasięg przenośnika, który w obu żurawiach wynosi 105 m, pozwala prowadzić betonowanie na powierzchni aż 25 tys. m², czyli odpowiadającej powierzchni 3,5 certyfikowanych przez FIFA boisk piłkarskich.

SS

fot.firmowe

Redakcja ATR

Reklama
Powiązane artykuły