Artykuł

MB Crusher - Ekologiczna rozbiórka

MB Crusher - Ekologiczna rozbiórka

Dzięki urządzeniom MB Crusher możliwe jest odzyskiwanie maksymalnej ilości jak najlepszej jakości materiałów odpadowych, czerpiąc z tego wiele korzyści. Proces ekologicznej rozbiórki pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas, obniża koszty składowania odpadów i zapewnia zysk wynikający z ponownego wykorzystania lub recyklingu materiałów.

Rozbiórka jest procesem składającym się z wielu etapów, wymagającym czasu, kosztów, które jednak stanowią podstawę do zmiany. Jeśli spełnia on określone kryteria, wykorzystuje określone urządzenia, staje się zaletą dla firmy, która się tym zajmuje. Zrównoważona rozbiórka pozwala zaoszczędzić około 80% odpadów. Rozbiórka selektywna – green demolition lub deconstruction – jest zatem pierwszym krokiem w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej w budownictwie i umożliwia maksymalne wykorzystanie uzyskanych odpadów, a dobry wynik zależy od rodzaju procesu wyburzeniowego i maszyn używanych do oddzielania i przetwarzania odpadów.
Ten system jest dobrze znany pewnej hiszpańskiej firmie, która niedawno zburzyła swój stary magazyn, a następnie zbudowała kolejny w tym samym miejscu. – Nasza rozbiórka była czymś więcej niż tylko zburzeniem starego magazynu. To było jak zburzenie budynku wykonanego z Lego, a następnie użycie tych samych elementów do budowy nowego. Tak właśnie zrobiliśmy. To, co wyburzyliśmy, w większości wykorzystaliśmy do odbudowy budynku. Największą pracę wykonała kruszarka MB Crusher, za pomocą której rozdrobniliśmy materiały w celu ponownego ich wykorzystania jako baza pod nowy budynek. Wszystko to przy użyciu jednego urządzenia, jednego operatora, na miejscu, w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach.
We Francji pewnej firmie udało się przetworzyć prawie cały gruz z rozbiórki starego domu i ponownie wykorzystać go do budowy nowego, bezpośrednio na miejscu, zapominając o wszystkich problemach logistycznych związanych z utylizacją materiału. Natomiast w Turcji operator koparki odzyskał i przetworzył materiał z rozbiórki pasa drogi – mieszankę bazaltu i asfaltu – bezpośrednio na miejscu i po bardzo niskich kosztach. Zamontował do koparki łyżkę kruszącą BF90.3, która zebrała wydobyty materiał, rozdrobniła go i udostępniła na miejscu do natychmiastowego ponownego użycia.
Cel polegający na recyklingu 70% odpadów budowlanych do 2020 r.,
ustalony przez UE, jest możliwy tam, gdzie stosuje się odpowiednie rozwiązania.

MV

Reklama
Powiązane artykuły