[ATB] Technika

MB Crusher - jak łatwo pracować na placu budowy?

Data publikacji:

Jak zorganizować teren placu budowy w najbardziej efektywny i opłacalny sposób? To pytanie, które wielu operatorów zadaje sobie przed rozpoczęciem pracy, a nawet przed zakupem nowego sprzętu. Odpowiedź może przynieść przyjrzenie się z bliska doświadczeniom klientów firmy MB Crusher.

Jakie maszyny są najbardziej kompatybilne? Jak można obniżyć koszty? Jak łatwo wykonać pracę? Czy jest jakiś sposób na wykorzystanie odpadów? Jak można bezpiecznie zorganizować swój plac budowy? To tylko niektóre z problemów, na które firmy chcą znaleźć odpowiedź. Zwłaszcza obecnie, gdy przepisy są coraz bardziej restrykcyjne, należy pracować zgodnie z surowymi protokołami bezpieczeństwa. 
Niestety, nie ma czegoś takiego jak magiczna różdżka. Ale jest konkretny sposób na ułatwienie pracy na budowie. Jest nim bez wątpienia zastosowanie interesujących urządzeń firmy MB Crusher. Stąd też wziął się pomysł zebrania historii doświadczeń klientów tej firmy. Pozwala to lepiej zrozumieć, jakie możliwości i rozwiązania mogą zaoferować nowe urządzenia i technologie, będący cennymi sprzymierzeńcami na budowie.

Utrzymanie miejsca w porządku i czystości

Skuteczne zarządzanie placem budowy pomaga wyeliminować zagrożenie i znacznie ograniczyć liczbę wypadków. Korzyści z organizacji miejsca pracy: bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni, swoboda poruszania się i mniej wypadków na budowie. Ale przede wszystkim, jak ważny jest wybór odpowiednich i efektywnych narzędzi do pracy? Przykładem niech będzie budowa nowego budynku Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu. Podczas tego zadania na koparkach Kobelco zainstalowano łyżkę kruszącą BF120.4 oraz łyżkę przesiewającą MB-S18, pracujące z materiałem pochodzącym ze zburzonego budynku Jean Monnet, wykorzystanym później do budowy nowej, 22-piętrowej wieży Jean Monnet 2.
Kruszarka szczękowa MB przetworzyła 9 tys. t materiału pochodzącego z rozbiórki, zapewniając dzienną produkcję na poziomie 500 t. Łyżka przesiewająca MB-S18 wybierała i oczyszczała materiał, aby przyspieszyć proces. Na placu budowy stworzono praktycznie stację recyklingu. Podstawową zaletą tego rozwiązania są: zmniejszone koszty transportu odpadów, zorganizowany i czysty plac budowy bez zapasów materiału, a także autonomia w produkcji kruszonego materiału. Potrzebne do tego są tylko dwie koparki i dwóch operatorów - czystszy plac budowy jest bezpieczniejszy, a zastosowanie tego rozwiązania nie generuje wysokich kosztów.

Usprawnienie logistyki

Ograniczenie wykorzystania środków transportu oznacza zwykle oszczędność pieniędzy i zmniejszenie ruchu wokół miejsca pracy. Dotyczy to w szczególności placów budowy na terenie miast i innych obszarów o zwartej zabudowie czy też miejsc położonych na dużych wysokościach, gdzie transport materiałów i maszyn jest skomplikowany, a przede wszystkim kosztowny. Rozwiązaniem jest np. zainstalowanie urządzenia firmy MB Crusher bezpośrednio na sprzęcie budowlanym. Tak właśnie zrobiła firma we włoskim Friuli, zakontraktowana do różnych zadań realizowanych dla służb ochrony ludności, która podczas pandemii COVID-19 zorganizowała plac budowy w rekordowym czasie.

Zadanie polegało na zabezpieczeniu skarpy, na której nie można było zbudować żelbetowych ścian oporowych ze względu na pionowy spadek o 15 m. Jak zdecydowano się wykonać to skomplikowane zadanie? Poprzez usunięcie poprzedniej bariery i budowę nowej, wykonanej z drewna i kamieni. Pojawiło się kilka problemów logistycznych. W jaki sposób wykonawca chciał dostarczyć żwir drenażowy na budowę, gdy najbliższy dostawca był oddalony o godzinę? Dodatkowo pojawił się kolejny kłopot. Ciężarówka mogła dojechać na odległość jedynie ok. 100 m od placu budowy, więc konieczne okazało się znalezienie sposobu na przetransportowanie kruszonego kamienia do miejsca przeznaczenia. Czy to przysłowiowa „mission impossible”? Na szczęście nie, gdyż rozwiązaniem okazało się zainstalowanie łyżki przesiewającej MB-S10 na obecnej już na budowie koparce, która zaczęła wybierać i czyścić materiał pochodzący ze starej bariery, podczas gdy łyżka krusząca MB-C50 odpowiadała za kruszenie kamieni. Następnie materiał był ponownie przesiewany w celu uzyskania regularnych rozmiarów, dla wykorzystania przy budowie nowoczesnego systemu odwadniającego. Prostota rozwiązania polegała na tym, że materiał okazał się gotowy na miejscu, bez dodatkowych kosztów, co wyeliminowało koszty transportu i drastycznie skróciło czas obróbki. 
Było to również łatwe dla firmy w Montanie (USA), której przyszło zmagać się z dużymi problemami odnośnie do transportu i dostaw. Przed użyciem łyżki kruszącej MB pracownicy tego wykonawcy wyrzucali większość kamieni z wykopu, ponieważ ich transport do miejsca recyklingu byłby zbyt kosztowne i wymagał przestojów. Ponieważ na budowie znajdowała się już koparka, zdecydowano się zainstalować łyżkę kruszącą BF120.4 do kruszenia materiału, aby wykorzystać go jako podbudowę do nawierzchni drogowej. W efekcie to co wcześniej zajmowało 2 h, udało się ograniczyć do kwadransa.

Recykling odpadów i mniejsze zakupy materiałów

Rozdrabnianie i oddzielanie materiału na miejscu budowy pozwala na autonomię i uwolnienie od kosztów usuwania i transportu. Praca tego typu nie nastręcza większych problemów. A tak naprawdę materiał poddany recyklingowi przy użyciu produktów MB Crusher może być natychmiast ponownie wykorzystany na placu budowy, chociażby do budowy nowych obiektów czy tez ponownego wprowadzenia na rynek.

Tak właśnie pomyślała jedna z firm wykonawczych w Niemczech, która zainstalowała łyżkę kruszącą MB-L200 na ładowarce kołowej Komatsu WA100. Dzięki temu zestawowi operator, nie opuszczając kabiny, mógł oczyścić miejsce pracy z odpadów, zalegających materiałów czy zbrojeń. Praktycznie na miejscu stworzono własne centrum recyklingu, a następnie przekształcono w miejsce świadczenia nowego rodzaju usług przez firmę. W efekcie przedsiębiorstwo zza naszej zachodniej granicy zajmuje się również recyklingiem materiałów dostarczonych przez inne firmy, a także sprzedażą kruszywa o frakcji 0-20 mm. Poza tym firma posiada łyżkę BF120.4, wykorzystywaną do przygotowania materiału na podbudowę - okazuje się, że jest to szybkie i proste rozwiązanie. To samo można powiedzieć o skałach naturalnych, które mogą być kruszone, przesiewane, następnie poddawane recyklingowi na miejscu, a następnie ponownie wykorzystywane.

Autonomiczny plac budowy

Recykling materiału bezpośrednio na miejscu oznacza również uniezależnienie się i obniżenie kosztów, a nie poleganie na usługach stron trzecich. Przed zakupem łyżki kruszącej MB-L140, firma z Australii kupowała materiał od zewnętrznego dostawcy, ale oznaczało to wydatki na zakup i transport oraz dłuższy czas przestoju, w zależności od tego, od kogo kupowała materiał. Krótko mówiąc, strata czasu i pieniędzy. Rozwiązaniem było zainstalowanie na swoim Bobcacie urządzenia MB Crusher i przekształcenie go w prawdziwą kruszarkę. Dzięki konstrukcji tego urządzenia kruszony materiał jest dobrej jakości i gotowy do użycia. Obecnie materiał z rozebranych domów poddawany jest recyklingowi i ponownie wykorzystywany na innych placach budowy, co jest metodą wymaganą przez australijskie pozwolenia na budowę w celu zapobiegania zanieczyszczeniom. Ponadto, bez dodatkowych kosztów, firma ta buduje również prywatną drogę, ponownie wykorzystując materiał jako podbudowę.

Bezpieczeństwo w pracy

Za pomocą łyżki kruszącej można rozdrobnić materiał do oczekiwanej wielkości, a jeśli występują tam również elementy metalowe, można zebrać je i umieścić na osobnym stosie. Potrzebny jest tylko operator koparki, który sam może zainstalować i obsługiwać urządzenie, może również regulować wielkość wyjściową, oddzielić pręty zbrojeniowe i zapewnić konserwację urządzenia. Miejsce pracy jest czyste i zorganizowane, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić pieniądze. Cykl przetwarzania jest skrócony i nie ma potrzeby używania dodatkowych maszyn; np. przedsiebiorstwo z Rosji kruszy materiał bezpośrednio nad ciężarówką. – Pracujemy sprawnie – podkreślają pracownicy – nie mieliśmy przestojów maszyn, a nasz operator jest całkowicie autonomiczny i pracuje bezpiecznie.
Unikanie dodatkowych czynności znacznie obniża koszty, przyspiesza operacje, a dzięki łyżce kruszącej BF90.3 firma w Danii ograniczyła możliwość wypadków. Ładne, uporządkowane i zorganizowane podwórko, bez rozsypanych gruzów, oznacza większą płynność operacyjną.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.