Mniej upadłości w budownictwie

Mniej upadłości w budownictwie

Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 1019 w 2019 r., czyli o 4,5% więcej niż w roku 2018 - wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3%, a upadłości i restrukturyzacje wzrosną o 6% w 2020 r.

– Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości - 574 (wzrost o 3%). Stanowią one aż 56% wszystkich postępowań. Łączna liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o blisko 7%. W roku 2019 zanotowano ich łącznie 445, co stanowi prawie 44% wszystkich postępowań. Utrzymuje się ciągły, znaczący wzrost liczby przyspieszonych postępowań układowych. Ich liczba wzrosła r/r o 15% i w 2019 roku ta najszybsza forma restrukturyzacji stanowiła już 67% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych i 29% ogółu postanowień sądowych. Zmalała liczba postępowań układowych i sanacyjnych – można przeczytać w komunikacie.

Upadłości w branżach odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Zmniejszyła się liczba postanowień w budownictwie (-13%), dzięki czemu udział budownictwa w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji zmniejszył się do 12%, co daje wynik o ponad połowę niższy w porównaniu z rekordowym rokiem 2012, kiedy co czwarte postanowienie sądowe dotyczyło firmy budowlanej.


Reklama
Powiązane artykuły