Ośmioprocentowy wzrost na rynku ładowarek teleskopowych

Ośmioprocentowy wzrost na rynku ładowarek teleskopowych

Wartość światowego rynku teleskopowych urządzeń przeładunkowych ma do 2026 r. osiągnąć 9596,9 mln USD. Oznacza to wzrost wolumenu rynku, w którym coraz większe znaczenie ma odgrywać technologia silników elektrycznych - w tej perspektywie czasowej ma stać się najbardziej preferowaną technologią na rynku ładowarek teleskopowych.

Firma JCB uruchomiła w Indiach produkcję szerokiej gamy ładowarek teleskopowych, co wynika z rosnącego popytu będącego pokłosiem rozbudowy infrastruktury na całym świecie. Wysokość podnoszenia produkowanych tam ładowarek teleskopowych mieści się w przedziale od 7 do 17 m. Generalnie widać zatem, że rosnące inwestycje w sektorze budowlanym napędzają światowy rynek ładowarek teleskopowych. Potwierdza to ostatni raport Fortune Business Insights „Telescopic Handlers Market: Global Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2026”, który przewiduje, że w okresie objętym prognozą rynek ma wzrosnąć o 7,6% rocznie. W związku z tym, gdy w 2018 r. światowy rynek był wart 5322,7 mln USD, do 2026 r. ma osiągnąć wartość 9596,9 mln USD. Popyt na rynku ładowarek teleskopowych rośnie wraz ze wzrostem w poszczególnych działach gospodarki, takich jak: rolnictwo, ochrona środowiska, górnictwo, budownictwo i logistyka.
W związku z tym przedsiębiorstwa należące do grona największych światowych producentów konsekwentnie modernizują swoje produkty w celu zwiększenia udziałów w rynku. Dla przykładu firma Manitou zmodernizowała - łącząc przy tej okazji siły z firmą Deutz (więcej o tym w bieżącym wydaniu atb - przyp. red.) - model MT 1135 do etapu hybrydowej ładowarki teleskopowej. Ponadto francuski producent zamierza intensyfikować dotychczasową współpracę z Road America, do której dostarcza sprzęt budowlany już od 1989 r. Rynek napędza też wzrastający popyt na sprzęt wykorzystywany w służbach utrzymania lotnisk. Biorąc to wszystko pod uwagę, potencjał rynku podnośników teleskopowych prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących latach.

Rosnąca urbanizacja, szybszy wzrost

Spółka Larsen & Turbo tylko w 2017 r. zainwestowała ok. 19,12 mln USD w projekty budowlane. Projekt ten pokazuje rosnące znaczenie rynku podnośników teleskopowych w regionie Azji, Australii i Pacyfiku (APAC), który ma być najszybciej rozwijającym się regionem rynku ze względu na szybki rozwój branży budowlanej. Tak znaczący wzrost popytu umożliwiają również inne czynniki, takie jak rosnąca industrializacja i urbanizacja. Poza regionem APAC, świadkami wysokiego wzrostu w prognozowanych latach mają być również Europa i Ameryka Północna. Oczekuje się, że rynek europejski zyska na rosnącym popycie w sektorze rolnym. Rosnące zapotrzebowanie na kompaktowe ładowarki kołowe czy ładowarki ze sterowaniem burtowym w Europie powoduje potencjalny wzrost rynku. Zgodnie z dyrektywą o czystej energii (Clean Energy Law) opracowaną przez National Energy & Climate Plans (NECPs), działające na kontynencie europejskim firmy zobowiązane są do produkcji przyjaznych dla środowiska silników do ładowarek teleskopowych.

Pora na elektryczne ładowarki teleskopowe

– Szybko rozwijający się sektor infrastruktury zwiększa zapotrzebowanie na innowacyjny i zaawansowany sprzęt budowlany, co zarazem zwiększa udział w rynku podnośników teleskopowych – to jedna z konkluzji raportu przygotowanego przez Fortune Business Insights. Zastosowanie telematyki w maszynach tego typu i rosnące zainteresowanie hybrydowymi ładowarkami teleskopowymi mają pozytywny wpływ na rozwój rynku. Coraz ostrzejsze zapisy aktów prawnych odnośnie polityki w zakresie ochrony środowiska są wystarczająco przekonujące dla firm zainteresowanych produkcją ładowarek teleskopowych wyposażonych w technologię silników elektrycznych. Maszyny tego typu pomagają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla na placach budowy, co przyczynia się do powstania ekologicznego i zrównoważonego środowiska pracy. Rządy państw na całym świecie zachęcają konsumentów do korzystania z odnawialnych źródeł energii w celu wprowadzenia przyjaznych dla środowiska i wydajnych urządzeń do ładowania baterii słonecznych.
 

GA

Reklama
Powiązane artykuły