Otwarto oferty na rozbudowę autostrady A2 w Łódzkiem

Otwarto oferty na rozbudowę autostrady A2 w Łódzkiem

Powstanie trzeci pas ruchu między Łodzią i Warszawą. Trzy firmy złożyły oferty na wykonanie analizy technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, a także opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowaniu trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2 na odcinku od węzła Łódź Północ do granicy

z województwem mazowieckim.

Jest to wstępny etap, kolejnym po uzyskaniu decyzji środowiskowej - co jest wymagane prawem także przy rozbudowie istniejących dróg - będzie ogłoszenie przetargu  - w systemie projektuj i buduj -  i w konsekwencji realizacja.

Wybór najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu przewidziany jest na 20 marca 2019 roku. Kwota jaką zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację zamówienia, to blisko 3,27 mln złotych.

Redakcja ATR

Reklama
Powiązane artykuły