[ATB] Aktualności GUS

Pierwsze półrocze podsumowane

Data publikacji:

W I półroczu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano 3-proc. wzrost liczby mieszkań (a również ich powierzchni użytkowej) oddanych do użytkowania. Wzrosła również powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania.

Zobacz także: Nowa koparka kolejowa

W I półroczu br. oddano do użytkowania 97 345 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8 649,4 tys. m². W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań - o 2869 (3%), a powierzchni użytkowej mieszkań - o 140,2 tys. m² (1,6%). Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (18,9% wartości krajowej), wielkopolskim (10,4%) i dolnośląskim (10,2%).

W I półroczu 2020 r. 64,6% nowo oddanych mieszkań wybudowali deweloperzy, a inwestorzy indywidualni - 33,6%. Pozostałe mieszkania powstały w spółdzielczej, społecznej czynszowej, komunalnej oraz zakładowej formie budownictwa. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 2,4 pp.) i zmniejszył się (o 1,4 pp.) odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Udziały mieszkań w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej) utrzymały się na zbliżonym poziomie.

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. rozpoczęto budowę 99 965 mieszkań, tj. o 15 427 mieszkań (13,4%) mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 44,4% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 53,6%. Pozostałe mieszkania, zanotowano w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa. W omawianym okresie wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 122 303 mieszkań, tj. o 7267 mieszkań (5,6%) mniej niż przed rokiem, z czego 97,8% realizowane będzie w nowych budynkach mieszkalnych.

Budownictwo niemieszkalne

W I półroczu 2020 roku przekazano do eksploatacji 10 899 nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 1342 (odpowiednio o 3,2 i 14% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 8268,6 tys. m², i była o 2,5% większa niż w analogicznym okresie 2019 r. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (52,9%).

Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (18,4%) oraz budynki handlowo-usługowe (11,3%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (34,1%), budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (8,2%), pozostałych budynków niemieszkalnych (3,6%), a także budynków transportu i łączności (1,9%).

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I półroczu 2020 r. oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (1670,2 tys. m²), wielkopolskim (1048,2 tys. m²) i dolnośląskim (979,5 tys. m²), najmniejszą zaś w lubuskim (85,9 tys. m²) i świętokrzyskim (117,8 tys. m²). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (o 48,3%), lubelskim (o 34,5%) i mazowieckim (o 30,1%).

Co przed nami

W I półroczu 2020 r. wydano pozwolenia na budowę 13 930 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 6983,7 tys. m². W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadki liczby oraz powierzchni budynków (odpowiednio o 15,4 i 19,8%). Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 4,1%) oraz ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 1,1%).

Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki - największe w przypadku budynków handlowo-usługowych (o 35,4%), a także pozostałych budynków niemieszkalnych (o 25,5%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (42,9%), pozostałe budynki niemieszkalne (23,9%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,2%).

Według pozwoleń wydanych w I półroczu 2020 roku największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: wielkopolskim (884 tys. m²), mazowieckim (837,8 tys. m²), łódzkim (671,5 tys. m²), śląskim (623,1 tys. m²) i pomorskim (572 tys. m²).

Łączna powierzchnia użytkowa dla wymienionych województw stanowiła ponad połowę ogółu planowanej do wybudowania powierzchni. Najmniejszą powierzchnię użytkową nowych budynków niemieszkalnych zanotowano w: świętokrzyskim (150,2 tys. m²), opolskim (189,1 tys. m²) oraz lubuskim (210,1 tys. m²). Największy wzrost planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w województwach: pomorskim (o 39,7%) oraz małopolskim (o 12,5%).

W tym okresie wydano 22 484 pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowiło spadek o 4,3% w stosunku do I półrocza 2019 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.