[ATB] Aktualności

PIIB: Zagrożona równowaga między inżynierami budownictwa i architektami

Data publikacji:

W resorcie inwestycji i rozwoju trwają prace nad regulacjami dotyczącymi zawodów inżyniera budownictwa oraz architekta. Projektowanym regulacjom z niepokojem przyglądają się inżynierowie. Skupiający ich samorząd zawodowy przestrzega przed utratą równowagi między oboma zawodami na niekorzyść inżynierów budownictwa.

Według planowanych zmian, zawody architekta i inżyniera budownictwa mają być uregulowane w odrębnych ustawach. Według projektodawców nada to odpowiedniej rangi i podkreśli niezależność każdej z grup zawodowych. 

Projekt ustawy zakłada likwidację uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej i wprowadzenie w jego miejsce tytułu zawodowego architekta, który ma podlegać ochronie prawnej. Będzie go uzyskiwała osoba, która zda egzamin w izbie architektów. Likwidacja specjalności architektonicznej ma jednocześnie oznaczać rozszerzenie zakresu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Będzie ona oznaczała możliwość projektowania oprócz konstrukcji obiektów również architektury niektórych obiektów, w tym m.in. o kubaturze do 1000 m³ lokalizowanych w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. 

Bez zmian ma pozostać zakres uprawnień budowlanych w pozostałych specjalnościach – mostowej, drogowej, instalacyjnej, kolejowej, hydrotechnicznej. 

W projektach ma być zachowany dotychczasowy stan prawny w zakresie kierowania robotami budowlanymi – w zamiarze projektodawców będą mogli nimi kierować zarówno inżynier budownictwa, jak i architekt. 

Ponadto projektowane regulacje przewidują wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej dla inżynierów i architektów, przywrócenie rzeczoznawstwa do katalogu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obowiązek kształcenia ustawicznego oraz wprowadzenie obowiązkowego kodeksu etyki zawodowej uchwalanego przez izby architektów i inżynierów, a opiniowanego przez właściwego ministra.

Nie ma równowagi 

Wprowadzeniu odrębnych regulacji dla inżynierów budownictwa i architektów przeciwna jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, zwłaszcza, że jak zwracają uwagę przedstawiciele samorządu, obie regulacje w dużej mierze mają identyczne przepisy. Ich zdaniem, proponowany kształt przepisów bierze pod uwagę tylko głos architektów, którzy postulowali odrębne regulacje, pomija zaś krytyczne stanowisko bardziej licznej grupy inżynierów. 

Według PIIB zawody inżyniera budownictwa oraz architekta są pokrewne a w procesie budowlanym łączy je ścisła współpraca. Przeciwko odrębnym regulacjom, zdaniem Izby, przemawia także podobieństwo rozwiązań prawnych proponowanych dla każdej grupy, dodatkowo opartych (i niewiele różniących się) na przepisach obecnie zapisanych w jednej ustawie. 

Zdaniem Izby Inżynierów proponowane regulacje grożą naruszeniem równowagi pomiędzy obiema grupami zawodowymi, będących zawodami zaufania publicznego, na korzyść architektów. „Według projektu ustawy, inżynier budownictwa miałby zostać podporządkowany i uzależniony w zakresie wykonywania funkcji innemu samorządowi, tj. samorządowi architektów” – pisze w stanowisku do projektu ustawy PIIB. 

Chodzi przede wszystkim o art. 9 ust. 2 projektu. Odnosi się on do wprowadzanej projektem możliwości projektowania w zakresie architektury obiektu budowlanego przez osoby mające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wspomniany artykuł mówi, że osoba podejmująca się tego projektowania, zawiadamia o tym fakcie okręgową izbę architektów, właściwą ze względu na lokalizację planowanych robót budowlanych. 

„W przedstawionych projektach nastąpiła wyraźna dysproporcja i nieuzasadnione uprzywilejowanie zawodu architekta. Nie tylko nie przywrócono równowagi w zakresie uprawnień do sporządzania projektów architektonicznych przez inżynierów, ale uprawnienia te zostały jeszcze mocniej ograniczone poprzez chęć podporządkowania inżynierów izbie architektów, której inżynierowie nie są członkami” – pisze w stanowisku PIIB.

Propozycje inżynierów budownictwa 

W zgłoszonych uwagach Izba postuluje także, by wprost w ustawie zostało zapisane, ze zawód inżyniera budownictwa jest zawodem zaufania publicznego. Chce także zdefiniowania w ustawie zawodu inżyniera budownictwa, podobnie jak zrobiono to w przypadku zawodu architekta. 

Izba zwraca uwagę także na potrzebę uregulowania wprost prawa do pełnienia funkcji kierowniczych przez inżynierów budownictwa. Taka regulacja znalazła się w projekcie ustawy o architektach, co może, zdaniem inżynierów powodować wątpliwości interpretacyjne i stawiać jedną grupę w uprzywilejowanej pozycji.
    
Inżynierowie nie widzą też uzasadnienia dla obowiązku przekazywania ministrowi do zaopiniowania zawodowego kodeksu etyki. Postulja tez m.in. wydłużenie – z uwagi na wagę regulacji – vactio legis, które według pierwotnej propozycji wynosi 14 dni.

Projekt jeszcze nie nabrał ostatecznego kształtu, więc nadal jest czas na zmiany. – Bierzemy pod uwagę opinie i postulaty oraz analizujemy uwagi. Trwają prace nad ostatecznym kształtem projektów, który będzie wynikiem konsultacji i uzgodnień – zapewnia w komunikacie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Źródło:rynekinfrastruktury.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.