[ATB] Budownictwo

Południowa Obwodnica Zielonej Góry najtaniej za 127 mln zł

Data publikacji:

Urząd Miasta Zielona Góra otworzył oferty w przetargu na budowę południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 32. Do zamawiającego trafiły cztery propozycje, z których dwie mieszczą się w budżecie przewidzianym na realizację projektu.

Przedsięwzięcie przewiduje budowę odcinka drogi o długości 12,73 km. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obwodnicy stanowiącej połączenie dróg krajowych nr 27 i S3. Obwodnica ta będzie przebiegała od skrzyżowania drogi krajowej nr 27 z drogą wojewódzką nr 282 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą wojewódzką nr 282.

Zamawiający otrzymał oferty od firm: Strabag (127,178 mln zł), Budimex (145,227 mln zł), Mota-Engil (153,022 mln zł) oraz Kobylarnia (159,918 mln zł). Budżet inwestora opiewa na 149,237 mln zł.
Początek obwodnicy południowej będzie zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 27 (ul. Obwodowa), w północnej części miasta Świdnica, na skrzyżowaniu DK-27 i DW-282. Droga będzie przebiegać po terenach leśnych, kierując się na południowy wschód. Od strony północnej będzie omijać Ochlę, na terenach pomiędzy stadniną koni a kąpieliskiem miejskim (Zalew Ochla). Następnie łukiem od strony południowej będzie omijać Jędrzychów. W km ok. 7+750 będzie przecinać ciek Pustelnik, a w km ok. 8+780 Dłubnię. Dalej obwodnica będzie kierować się na północ, do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 279 oraz 282 (rejon węzła Racula na S3), mijając po stronie lewej, składowisko odpadów miejskich.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Zielonej Góry, która leży poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego. Jak zaznacza Urząd miasta – planowana obwodnica południowa będzie stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych miasta Zielona Góra, mające pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Trasa pozwoli na przejęcie ruchu zarówno z miejscowości, jak i z istniejącej obwodnicy północnej (Trasy Północnej), a także na skomunikowanie terenów zlokalizowanych w nowych granicach administracyjnych Zielonej Góry na terenie byłych miejscowości takich jak Racula, Drzonków, Ochla oraz innych terenów zlokalizowanych w południowej części miasta. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie również służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu tranzytowego poprzez odseparowanie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego oraz zmniejszeniu zagrożenia wypadkowego w obszarze zabudowy. Inwestycja przyczyni się także do zmniejszenia negatywnego oddziaływania układu drogowego miasta na otoczenie, w szczególności emisji hałasu.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.