Poprawi się dostępność transportowa do Portu Gdynia

Poprawi się dostępność transportowa do Portu Gdynia

5 kwietnia 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w podpisaniu umowy pomiędzy władzami Portu Gdynia, a wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. W uroczystości wziął udział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Minister A. Adamczyk przypomniał, że w lutym tego roku Rada Ministrów zdecydowała o zmianie Krajowego Programu Kolejowego i zwiększeniu o 3, 2 mld zł środków finansowych na zadania inwestycyjne poprawiające dostępność transportową polskich portów morskich.

Prace obejmą m.in. kompleksową przebudowę układu torowego stacji w rejonach posterunków ruchu kolejowego i przedportowych oraz elektryfikację linii. Efektem robót będzie wzrost prędkości pociągów i zwiększenie dopuszczalnych nacisków pociągów towarowych. Skróci się czas dowozu/odwozu ładunków od i do odbiorców.

Źrodło: gov.pl

KP

Reklama
Powiązane artykuły