Powołanie Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA na trwającą X kadencję

Data publikacji:

Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA („Spółka",) informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Grzegorza Krystka (Krystek) na Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pana Grzegorza Krystka.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Grzegorz Krystek nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Grzegorz Krystek oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Grzegorz Krystek złożył również oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama
Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.