[ATB] Budownictwo

Program Budowy Dróg Krajowych. Wyższy budżet

Data publikacji:

Rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030, która zakłada zwiększenie budżetu Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł, a Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł.

    Program Budowy Dróg Krajowych. Wyższy budżet

    Summer Country Road

Rząd przeznaczy dodatkowe 2,7 mld zł na drogi krajowe. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu Budowy 100 Obwodnic. Decyzja ta wiąże się z rosnącymi kosztami inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in. wzrostem cen surowców i materiałów, w związku z wojną na Ukrainie - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Zwiększone finansowanie pozwoli na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji na kontraktach zawartych na realizację dróg krajowych na poziomie maksymalnie 10%, przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone będzie po połowie między inwestora i wykonawcę.
Jak podkreślono w komunikacie, od początku konfliktu w Ukrainie branża budowlana zgłaszała problemy związane z odpływem ukraińskich pracowników i wzrostem cen materiałów budowlanych oraz postulowała o zwiększenie limitów waloryzacji.

Problemy występują np. na rynku stali i wyrobów stalowych i dotyczą szerokiego asortymentu: stali konstrukcyjnej, zbrojeniowej, barier, ekranów i innych wyrobów. Rozkładając rozwiązania wprowadzone nowelizacją na czynniki pierwsze, podkreślić przede wszystkim należy, iż limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych zostanie zwiększony o 2,6 mld zł, a Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł.

Dodatkowo limit waloryzacji kontraktów na drogach krajowych zawieranych od początku tego roku zostanie podwojony i wyniesie 10% wartości kontraktu (wcześniej było to maksymalnie 5%). Jednocześnie do 10% podwyższony zostanie limit waloryzacji dla umów zawartych wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - głównie z limitem 5% oraz tych, które nie były objęte waloryzacją.

Wprowadzony w 2019 r. mechanizm waloryzacji reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Na bieżąco sprawdzane są wskaźniki waloryzacyjne GUS. Eksperci obserwują i analizują m.in. ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników branży. Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.

Zasady waloryzacji obejmują zarówno generalnych wykonawców, jak również podwykonawców wykonujących roboty budowlane i stanowią narzędzie ochrony tych drugich. Zgodnie z wypracowanymi z branżą budownictwa drogowego zasadami, indeksacja może wynieść maksymalnie 10% wynagrodzenia, przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone jest w równych częściach między inwestora i wykonawcę.
W 2020 r., z tytułu waloryzacji płatności za roboty budowlane na realizowanych przez GDDKiA kontraktach, wykonawcy otrzymali ponad 235 mln zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.