Radykalne zmiany w przepisach technicznych

Data publikacji:

Już prawdopodobnie niedługo zaczną obowiązywać nowe przepisy techniczne w zakresie drogowych obiektów inżynierskich. Obecnie najważniejsze z nich są zawarte w ustawach (Prawie budowlanym i ustawie o drogach publicznych) oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

To w nim zapisane są wszystkie zasady, wedle których należy projektować i budować mosty czy tunele.Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury od 2018 r. trwają prace, m.in. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, nad nowymi przepisami techniczno-budowlanymi. Ich efektem jest nowe rozporządzenie. Zawiera ono wyłącznie wymagania podstawowe, bez odnoszenia się do spraw technologicznych i materiałowych. Te kwestie, jak i wszystkie pozostałe, które do tej pory są w jednym rozporządzeniu, znajdą się w wytycznych, które będą rekomendowane do stosowania przez właściwego ministra. Prawo do wydawania tego typu rekomendacji dały ministrowi znowelizowane w 2017 roku przepisy ustawy o drogach publicznych. Wytyczne miałyby funkcjonować na podobnej zasadzie, jak są obecnie stosowane normy i w podobny sposób byłyby też zmieniane. Opiniowaniem wytycznych i ustalaniem potrzeb w zakresie kolejnych dokumentów zajmować się będzie specjalna komisja powołana przy ministerstwie. Do tej pory powstało 10 wytycznych, które dotyczą m.in. powiązania obiektów inżynierskich z terenem, wyliczania światła mostów, zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych, zabezpieczenia przeciwpożarowego tuneli, wentylacji czy elementów urządzeń ochrony środowiska. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.