[ATB] Budownictwo

Relacja oraz materiały z 37 Seminarium Technicznego PSWNA

Data publikacji:

W dniach 25-27 października w hotelu Windsor w Jachrance odbyło się XXXVII seminarium techniczne PSWNA. Tematem przewodnim jesiennej edycji konferencji były asfalty wymiarowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Spotkanie zainaugurował Andrzej Wyszyński, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Przywitał on zebranych znamiennymi słowami: „Witam Państwa, spotykamy się ponieważ w asfaltach dużo się dzieje”, najlepiej oddającymi dynamikę rozwoju branży asfaltowej.

Seminarium rozpoczęła pierwsza sesja dedykowana Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz administracji drogowej, a otworzył ją sam Generalny Dyrektor GDDKiA, Krzysztof Kondraciuk.  Przedstawił on główne założenia i postępy prac dotyczące budowy Via Carpatia, priorytetu inwestycyjnego w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025). Zgromadzonych przedstawicieli wykonawców nawierzchni asfaltowych zapewnił, że wśród planowanych do realizacji 734 km/761 km (w zależności od przebiegu w województwie podlaskim) część odcinków tej trasy zrealizowana zostanie w technologii asfaltowej.

Następnie, Jarosław Wąsowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, poprowadził prelekcję na temat systemów ITS na sieci dróg krajowych. Przedstawił on m.in. cele i założenia projektowe Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD), jednego z projektów realizowanych w ramach programu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR).

Drugą sesję, poświęconą rozwojowi innowacji drogowych, rozpoczęło wpisujące się w ogólnoświatowe trendy wystąpienie mgr inż. Adama Liphardta z Politechniki Warszawskiej pod tytułem: „RID zagospodarowanie destruktu asfaltowego w technologii nawierzchni asfaltowych na ciepło”.

Prof. Karol Kowalski z Politechniki Warszawskiej, prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej oraz dr inż. Krystian Woźniak z Politechniki Krakowskiej wspólnie zaprezentowali genezę, cele badawcze, metody pomiarowe projektu RID-I/76 Ochrona przed hałasem drogowym. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest kompleksowa ochrona otoczenia dróg przed hałasem z uwzględnieniem cichych nawierzchni i infrastruktury redukującej hałas, z zastosowaniem innowacyjnych procedur postępowania, metod i środków,
przy zachowaniu wniosków z OOŚ i protestów ludności.

Następne wystąpienie poświęcone zagadnieniu optymalnego doboru lepiszczy w polskich warunkach klimatycznych poprowadził mgr inż. Piotr Pokorski z Politechniki Warszawskiej. Z kolei temat właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych omówił dr inż. Dawid Ryś oraz dr inż. Mariusz Jaczewski z Politechniki Gdańskiej.

Podczas trzeciej sesji uczestnicy seminarium mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu diagnostyki nawierzchni. Stanisław Szpinek z Polskiej Inżynierii opowiedział o zawiłościach procedury oceny poślizgowości (szorstkości, właściwości przeciwpoślizgowych) oraz równości nawierzchni drogowych w aspekcie obowiązujących dawniej i dziś oraz proponowanych zmian wymagań technicznych. Bartosz Brzeziński oraz Szymon Węgliński z Politechniki Poznańskiej zreferowali temat ugięć nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu belki Benkelmana w świetle wzmocnień i remontów oraz technologii ZiSPON. Popołudniową sesję zakończył Paweł Raczkowski z SASOL Polska z prezentacją zatytułowaną: „SASOBIT – 20 lat – zawsze w mieszance”, przedstawiającą rozwój i praktyczne zastosowanie tego dodatku zapewniającego długowieczność nawierzchni asfaltowych.

Kolejny dzień konferencji upłynął pod hasłem: „Mieszanki mineralno-asfaltowe różnych zastosowań”. Pierwsze wystąpienie, poświęcone analizom LCCA konstrukcji nawierzchni drogowych z asfaltami wysokomodyfikowanymi, poprowadził dr Jan Król z Politechniki Warszawskiej. Z zaprezentowanych przez niego wniosków wynika m.in., że lepiszcza takie jak PMB HIMA wpływają na wydłużenie trwałości konstrukcji nawierzchni drogowej a wydłużenie okresów międzyremontowych poprawia efektywność ekonomiczną inwestycji.

Następnie Bernd Jannicke z IBA-Ingenieurbüro Jannicke, z Niemiec, wygłosił prelekcję pod tytułem: „Benefits of evotherm warm mix technology on compaction in cold climate conditions and on lowering the produktion temperature of asphalt mix”.

Bartłomiej Zieliński z Budimex SA zaprezentował zagadnienie nawierzchni mostowych z lepiszczem wysokomodyfikowanym na przykładzie drogi ekspresowej S7 i DK16.

 Dr inż. Przemysław Buczyński oraz dr inż. Grzegorz Mazurek z Politechniki Świętokrzyskiej poruszyli kwestię głębokiego recyklingu nawierzchni asfaltowych z asfaltem spienionym.

Seminarium zamknęło wystąpienie Wojciecha Sorociaka z Eurovia Polska S.A. dotyczące wielokryterialnej oceny asfaltowych warstw przeciwspękaniowych VIASAF.

Prof. Karol Kowalski z Politechniki Warszawskiej, pełniący rolę moderatora dyskusji podczas ostatniego dnia konferencji, podkreślił konkludując, że program spotkania był zdywersyfikowany, przedstawiono w jego trakcie 5 referatów naukowych, 4 naukowo-przemysłowe, 4 z branży dostawców i wykonawców oraz 2 w dziedzinie administracji dróg krajowych. Wszystkie wygłoszone referaty zostały bardzo wysoko ocenione przez prof. Kowalskiego. Zwrócił on także uwagę na duże zainteresowanie uczestników prezentowanymi tematami w postaci ożywionych konstruktywnych dyskusji i przekazanych trafnych spostrzeżeń. Profesor Kowalski zaakcentował również nowy dobry trend zaistnienia partnerskich relacji i dialogu między przedstawicielami GDDKiA a wykonawcami, które są konieczne dla realizacji wspólnego ambitnego celu jakim są trwałe, bezpieczne, przyjazne środowisku i uzasadnione ekonomicznie nawierzchnie asfaltowe tworzące sieć dróg niezbędną dla rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Sponsorem głównym seminarium była firma NYNAS Sp. z o.o. Wśród sponsorów znalazły się także firmy: DYNAPAC POLAND Sp. z o.o., INGEVITY HOLDINGS SPRL oraz SASOL POLAND Sp. z o.o. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma „Autostrady”  oraz „Mosty”, a także „Infrastruktura: Ludzie, Innowacje, Technologie.”

Na zakończenie Andrzej Wyszyński, Prezes PSWNA wręczył wyżej wymienionym firmom i mediom dyplomy z podziękowaniami oraz podsumował spotkanie słowami: „Seminarium pokazało co się aktualnie dzieje w branży drogowej, jaki jest kierunek postępu oraz przede wszystkim nasze główne przesłanie, że drogi można budować bardzo dobrze i my umiemy to robić. W drogownictwie jest  bardzo dużo ciekawych realizacji a my włożyliśmy sporo wysiłku w to jak dzisiaj wyglądają nasze drogi. Na pewno jeszcze jest mnóstwo do zrobienia ale z całą pewnością mamy też się czym pochwalić.”

Wszystkim uczestnikom, prelegentom i gościom naszego seminarium dziękujemy za możliwość wspólnego spotkania. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami konferencyjnymi oraz zapraszamy do udziału w kolejnej wiosennej edycji konferencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.