Spectis - 50 mld zł przychodów

Spectis - 50 mld zł przychodów

W 2018 r. grupie 40 największych podmiotów budowlanych w Polsce udało się wreszcie poprawić dotychczasowy rekord łącznej wartości ich przychodów odnotowany w 2011 r. Poza większym wolumenem prowadzonych robót, duża w tym jednak zasługa rosnących cen materiałów i robocizny.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Firmy budowlane w Polsce 2019-2023”, łączne przychody 40 czołowych grup budowlanych w 2018 r. wyniosły 49,7 mld zł, co stanowiło 31% przychodów całego sektora średnich i dużych firm budowlanych, czyli podmiotów zatrudniających powyżej 9 pracowników. Z uwagi na słabnącą koniunkturę gospodarczą, o dalszy dynamiczny wzrost wartości przychodów wykonawcom będzie jednak coraz trudniej.
Polski sektor budowlany pozostaje rynkiem bardzo rozdrobnionym, z wolno postępującą konsolidacją. W rezultacie pięć największych grup budowlanych  Budimex, Strabag, Skanska, Porr i Erbud  odpowiada za mniej niż 9% wartości całego rynku budowlanego oraz za 12% przychodów firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników.
Jak pokazują wyniki finansowe wykonawców za ostatnie lata, budownictwo to nadal sektor wysoce nieprzewidywalny, cechujący się zmienną liczbą dużych zleceń trafiających każdego roku na rynek. Tymczasem zdecydowana większość największych firm wyspecjalizowana jest w określonym typie budownictwa, np. budownictwie przemysłowo-magazynowym, energetycznym, kolejowym, mostowym czy tunelowym, co czyni te podmioty wysoce podatnymi na wahania koniunktury rynkowej.
Pogłębiona analiza kilkuset bieżących kontraktów budowlanych pokazuje, że w grupie największych podmiotów budowlanych tylko kilka firm dba o regularną dywersyfikację portfela zamówień, co w minionej dekadzie pozwoliło im na zakotwiczenie się w rankingu 20 największych firm budowlanych w Polsce. Na przestrzeni ostatnich kilku lat stałe miejsca w rankingu zdołały utrzymać tylko trzy czołowe grupy.
Z przeprowadzonej przez Spectis analizy bieżących kontraktów największych firm wynika, że w projekty o najwyższej wartości zaangażowane są obecnie grupy: Budimex, Strabag, Porr, Mostostal Warszawa, Torpol i PBG, głównie za sprawą dużych kontraktów drogowych, kolejowych i energetycznych. Wśród firm specjalizujących się w budownictwie niemieszkaniowym największą wartość kontraktów realizują Skanska i Warbud, a także Strabag, Budimex i Porr. Z kolei w obszarze budownictwa mieszkaniowego wiodącymi wykonawcami są obecnie grupy: Budimex, Unibep i Erbud  każda z nich jest zaangażowana w projekty mieszkaniowe o wartości około 1 mld zł.


Reklama
Powiązane artykuły