[ATB] Aktualności

System zabezpieczenia wykopów ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Data publikacji:

Opracowany przez DIM Construction system zabezpieczenia wykopów ścianką segmentową został wpisany na listę rankingową Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Stworzyliśmy innowacyjne w skali świata narzędzie, które pozwoli na szybkie badanie gruntu w zróżnicowanych warunkach geotechnicznych i wybór właściwego zabezpieczenia wykopu – powiedział Marcin Idzik, prezes spółki technologiczno-inżynieryjnej DIM Construction.

W ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Szybka Ścieżka 1_2020” oceniane były projekty oparte o badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Spółka DIM Construction zgłosiła do konkursu projekt zintegrowanego systemu zabezpieczenia wykopów ścianką segmentową w zróżnicowanych warunkach geotechnicznych w oparciu o sondowania statyczne lub dynamiczne wraz z opracowanym kalkulatorem (nomogramem). 

Realizacja projektów liniowych – takich jak sieci gazociągowe, wodociągowe, kanalizacyjne czy ciepłownicze – wymaga skutecznego deskowania ścian wykopów. Inwestycje te są często prowadzone na terenach o zróżnicowanej budowie geologicznej i hydrologicznej, nierzadko także kolidują z wieloma elementami istniejącej infrastruktury.

Wybór odpowiedniej technologii zabezpieczenia wykopów jest zawsze wyzwaniem, m.in. ze względu na skalę realizowanych projektów, brak wystarczających danych geologicznych oraz konieczność prowadzenia dodatkowych badań przy ambitnym harmonogramie prac wykonawczych.

– W naszym ośrodku badawczym stworzyliśmy innowacyjny system ścian segmentowych, dobieranych na podstawie badania SCPTU lub innego rodzaju sondowania terenowego. Dzięki opracowanemu przez nas oprogramowaniu dane dotyczące długości elementu, rodzaju profilu, głębokości zakotwienia oraz rozstawu w planie przesyłane są do operatora maszyny wiertniczej oraz pogrążającej słupy. W ten sposób skracamy realizację o każdorazową akceptację dokumentacji projektowej przez nadzór autorski i inwestorski, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Pozwoli to także na lepsze zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zmniejszenie obciążeń dynamicznych i hałasu, a przede wszystkim dużo szybszą i bardziej efektywną kosztowo realizację robót budowlanych, nawet przy zmiennych warunkach geologicznych

– wyjaśnia Marcin Idzik, prezes DIM Construction Sp. z o.o.

Nowe ściany segmentowe wraz z sondą i oprogramowaniem informatycznym – w ramach systemu wpisanego na listę rankingową NCBR – zostaną testowo wdrożone przez DIM Construction Sp. z o.o. w pierwszej połowie 2021 roku. Środki pozyskane przez spółkę pozwolą na wdrożenie szeroko zakrojonej produkcji oraz prowadzenie dalszych badań w ośrodku badawczym w Dąbrowie Górniczej. 

DIM Construction Sp z o.o. jest polską spółką technologiczno-inżynieryjną, realizującą specjalistyczne prace budowlane w oparciu o własne zasoby sprzętowe i osobowe.

Firma posiada bogate doświadczenie w realizacji wymagających projektów inwestycyjnych, m.in. w obszarze rozwoju sieci gazowych i naftowych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i telekomunikacyjnej, a także budownictwa kubaturowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.