Sytuacja w budownictwie

Sytuacja w budownictwie

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące koniunktury w budownictwie za marzec 2020 r. Wynika z nich, że nastąpił spadek na poziomie -1,9 proc. po danych z lutego (wskaźnik sięgnął wtedy +0,1 proc.). Warto jednak pamiętać, że są to dane sprzed ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a więc wpływ koronawirusa na ten sektor odzwierciedlą dopiero dane kwietniowe.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,1 proc. przedsiębiorstw, natomiast jej pogorszenie - 15 proc. Pozostałe uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Utrzymują się niekorzystne diagnozy oraz przewidywania w zakresie portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Rosną opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Firmy budowlane przewidują niewielki spadek zatrudnienia, zbliżony do prognozowanego w lutym. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (69,9 proc. w marcu br., 61,3 proc. przed rokiem). W porównaniu z marcem 2019 r. w największym stopniu wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 27,5 proc. do 39,3 proc.), wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 41,5 proc. do 51,4 proc.) oraz wymienionymi wcześniej kosztami zatrudnienia.


Reklama
Powiązane artykuły