[ATB] Budownictwo

Torpol z backlogiem wartym niemal 3,4 mld zł netto

Data publikacji:

Po pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa Torpol zbudowała rekordowy portfel zamówień warty ponad 3,4 mld zł netto. Mimo spadku sprzedaży i ujemnego wyniku netto Zarząd liczy na skokowy wzrost przychodów i zysku w następnym roku. Za ostatnie 9 miesięcy Torpol odnotował 377,9 mln zł skonsolidowanych przychodów. EBITDA wyniosła -0,5 mln zł, a wynik netto ukształtował się na poziomie -13,6 mln zł.

Wyniki finansowe za ostatnie trzy kwartały są efektem nadal silnie odczuwanej luki inwestycyjnej na rynku kolejowym w 2016 roku w Polsce oraz w Norwegii. Liczymy jednak, że posiadany przez nas rekordowy portfel zamówień pozwoli nam uzyskiwać zdecydowanie lepsze wyniki już w przyszłym roku. Obsługa tak dużego backlogu stawia przed nami sporo ryzyk i wyzwań logistycznych, kadrowych oraz zaopatrzeniowych, na które jesteśmy już przygotowani. Na podstawie zawartych kontraktów oczekujemy, że w przyszłym roku przychody ze sprzedaży wyraźnie przekroczą 1 mld zł, przy czym rentowność powinna utrzymać się na poziomie ok. 4-5% – mówi Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu.
Trzeci kwartał 2017 roku był dla Grupy bardzo intensywny, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych projektów budowlanych. Od początku lipca br. Grupa pozyskała zamówienia o łącznej wartości ok. 1,9 mld zł netto. Aktualna, łączna wartość umów będących w trakcie realizacji na kolei wynosi 24,5 mld zł. Od rozpoczęcia Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do końca października br. stopień zaawansowania KPK (licząc podpisane umowy i zakończone projekty) wynosi niemal 30 mld zł, a to dopiero połowa planowanych nakładów przewidzianych na inwestycje kolejowe. Dlatego liczymy, że najbliższe lata będą odznaczać się silnym wzrostem inwestycji w sektorze – komentuje Grzegorz Grabowski.
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż na początku listopada spółka TAURON Wytwarzanie wybrała ofertę Torpolu na kompleksowe wykonanie układu torowego w Elektrowni Jaworzno III. Wartość oferty wynosi 367,3 mln zł netto. Obecnie minął okres odwoławczy i czekamy na decyzję o terminie podpisania umowy . To byłby pierwszy, tak duży kontrakt kolejowy pozyskany w Polsce spoza Grupy PKP PLK. Traktujemy to jako istotny krok w kierunku dywersyfikacji sprzedaży – mówi Grzegorz Grabowski.

Grupa oczekuje również poprawy na rynku skandynawskim. Według norweskiego rządu od 2018 roku ma ruszyć program, przewidujący nakłady na infrastrukturę kolejową w wysokości 105,6 mld zł, co oznacza 8,8 mld zł średniorocznie od 2018 do 2029 roku.Rynek norweski jest bardzo perspektywiczny i pozwala na uzyskanie dwukrotnie wyższych marż niż w Polsce. Z informacji napływających od norweskich zamawiających wynika, że pierwsze przetargi mogą być ogłoszone jeszcze w tym roku, co oczywiście będzie istotnie wpływać na sprzedaż w przyszłym roku. Potencjał rynkowy w zakresie projektów kolejowych i tramwajowych na rok 2018 oceniamy na ponad 10 mld NOK. – mówi Grzegorz Grabowski.

Torpol od dłuższego czasu utrzymuje bardzo dobrą płynność finansową. Posiada dostęp do limitów kredytowych w wysokości ok. 90 mln zł i gwarancyjnych na ponad 1 mld zł.Płynność finansowa jest kluczową kwestią przy obsłudze tak dużego portfela zamówień. Nie posiadamy zadłużenia netto, ponadto do Spółki wpłynęło ok. 170 mln zł z tytułu udzielonych zaliczek na realizację kontraktów od naszego głównego zleceniodawcy, co w praktyce rozwiązuje problem z finansowaniem. Pozwoliło to nam na zakontraktowanie istotnej części podstawowych materiałów, dzięki czemu ograniczyliśmy w znacznej mierze ryzyka obecnego i prognozowanego wzrostu cen materiałów – mówi Grzegorz Grabowski.

Żródło: TORPOL

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.