[ATB] Budownictwo

Via Carpatia: Koncepcja na ponad 23 km S19 za 17 mln zł

Data publikacji:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na wykonanie koncepcji programowej odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz. Jak podaje zamawiający – jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia, zostanie podpisana umowa.

Odcinek S19, o którym mowa, prowadzi od węzła Babica do węzła Domaradz i liczy ponad 23 km. Na opracowanie dla niego koncepcji programowej wykonawca będzie miał 26 miesięcy od dnia podpisania umowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Promost Consulting, IRP Biuro Projektów oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH. Wartość oferty to ponad 17 mln zł.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz kryterium cena, brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, stanowiące 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Dla tego odcinka S19 kryteriami pozacenowymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego, doświadczenie projektanta tunelu.
W ramach zamówienia wykonawca przygotuje koncepcję programową oraz przeprowadzi kompleksowe rozpoznanie geologiczne. – Dokument doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu projektu budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji – informuje zamawiający.

Via Carpatia

Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19.
W ramach odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (dł. ok. 23,45 km) przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową.

Odcinek S19 Babica – Domaradz (zadanie 1), na który dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią dużego przetargu obejmującego wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym na S19 Babica – Barwinek. Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert dla kolejnych odcinków:

  • zadanie 2: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70 km,
  • zadanie 3: Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,40 km,
  • zadanie 4: Węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.