[ATB] Budownictwo GDDKiA

Waloryzacje wynagrodzeń przez GDDKiA

Data publikacji:
Waloryzacje wynagrodzeń przez GDDKiA

W dniu 14 października br. GDDKiA podpisała kolejne aneksy waloryzacyjne z wykonawcami inwestycji, które realizowane są w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz Programu budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. 

Łącznie podpisano już aneksy dla 111 inwestycji realizowanych przez 26 wykonawców. Rozpoczęto również proces polegający na podwyższeniu limitu waloryzacyjnego bądź wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej do już zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg oraz na mniejsze zadania inwestycyjne. 

Waloryzacja kontraktów utrzymaniowych dotyczy umów, które zostały zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy lub termin ich realizacji został przedłużony umownie na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a przedłużenie nie wynikało z winy wykonawcy. Obejmuje kontrakty, gdzie złożenie ofert lub podpisanie umowy miało miejsce przed 24 lutego 2022 r.

Waloryzacja przeprowadzana będzie w oparciu o koszyk utrzymaniowy, a jej limit wyniesie 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Aneksy zawierane będą na wniosek wykonawcy i obejmą umowy na usługi i roboty budowlane. Dopuszczane przez GDDKiA jest również aneksowanie umów na dostawę, jeżeli obecna sytuacja geopolityczna miała na nie wpływ. Jeżeli wykonawca przekroczył czas na realizację umowy lub zlecenia z własnej winy, to za ten okres wynagrodzenie nie będzie waloryzowane. Wszystkie te zapisy dotyczyć będą również podwykonawców.

Wynagrodzenie waloryzowane będzie za wykonane prace (lub dostawy i zakupione materiały) od 24 lutego 2022 r. Oznacza to, że w przypadku podpisania aneksu możliwa jest sytuacja, w której wykonawcy zostanie dopłacone wynagrodzenie. Do 24 października br. do GDDKiA wpłynęło 187 wniosków o waloryzację wynagrodzenia. 33 dotyczą umów inwestycyjnych, a 154 - umów na prace utrzymaniowe. Obecnie wnioski są na etapie analizy i weryfikacji. 
 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.