Wniosek o upadłość Mirbudu oddalony

Wniosek o upadłość Mirbudu oddalony

Sąd Rejonowy w Łodzi oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Mirbud złożony przez Fabrykę Biznesu - podał Mirbud.

- Ponadto sąd nakazał Fabryce Biznesu sp. z o.o. złożenie w dzienniku ogólnopolskim oświadczenia o następującej treści: 'Fabryka Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oświadcza, iż w okolicznościach niedających podstaw do składania wniosku o upadłość wobec Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach, oraz działając w złej wierze skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości Mirbud S.A.' w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia" - czytamy w komunikacie.
Sąd nakazał również Fabryce Biznesu zwrot kosztów poniesionych przez nadzorcę sądowego, a także zwrot kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.
Mirbud podał także, że sąd w uzasadnieniu podkreślił również dobrą, stabilną sytuację finansową spółki popartą opiniami instytucji finansujących (m.in. BGK, Pekao, BOŚ Bank, ARP), które potwierdziły posiadanie przez Mirbud zdolności kredytowej na łączną kwotę 140 mln zł oraz terminową obsługę wszystkich zobowiązań.
- Zarząd Mirbud oświadcza, że będzie kontynuował działania mające na celu odzyskanie należnej zapłaty za wykonane i odebrane prace budowlane, m.in. poprzez trwające w dalszym ciągu postępowanie o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu sp. z o.o. właściciela Galerii Handlowej Sukcesja - czytamy dalej.
Mirbud podejmie również kroki prawne mające na celu wyrównanie strat majątkowych i wizerunkowych wynikających ze złożonego w złej wierze wniosku o ogłoszenie upadłości jednej z większych spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jaką jest Mirbud.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnew


Reklama
Powiązane artykuły