Artykuł

Wpływ pandemii na koniunkturę

Wpływ pandemii na koniunkturę

W sierpniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest lepszy niż w lipcu br. we wszystkich obszarach gospodarki, ale tylko w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa jest on dodatni. 

 

Zobacz także: Korzyści z tarczy

Obserwuje się poprawę ocen bieżących („diagnoza”), natomiast negatywne oczekiwania („prognozy”) w większości przypadków się utrzymują lub pogłębiają. W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) dla sektora budownictwa kształtuje się na poziomie -15,4 czyli nieznacznie wyższym niż w lipcu (-16,7).


Reklama
Powiązane artykuły