XPower ze wspomaganiem Liebherr'a

XPower ze wspomaganiem Liebherr'a

Podczas tegorocznej Baumy firma Liebherr zaprezentowała m.in. pełen pakiet obejmujący kilka inteligentnych systemów wspomagania pracy ładowarki kołowej XPower. Wśród nich są np. system detekcji obecności osób w tylnej części pojazdu oraz wspomagany czujnikami, zintegrowany system monitorowania ciśnienia powietrza w oponach.

Nowe systemy wspomagania Liebherr zwiększają komfort i bezpieczeństwo codziennej pracy. Aktywny system rozpoznawania osób wysyła np. automatyczne ostrzeżenia na wyświetlaczu i sygnały dźwiękowe ostrzegające przed zagrożeniem w obrębie tylnej części ładowarki kołowej. W przypadku obecności osób w strefie zagrożenia aktywny system rozpoznawania osób wysyła ostrzeżenie dla odległości większej niż odległość od obiektów statycznych, takich jak ściany czy słupy. Operator otrzymuje w ten sposób odpowiednie ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu wypadku z udziałem osób. Aktywny system rozpoznawania obecności osób pozwala uniknąć tym samym zbędnych ostrzeżeń obciążających niepotrzebnie operatora i zmniejsza ryzyko wypadku.
Firma Liebherr oferuje również nowy, zintegrowany system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach. Zadaniem systemu jest odpowiednio wczesne stwierdzanie spadku ciśnienia powietrza w oponach, zapewnienie dobrych właściwości jezdnych i wydłużenie żywotności opon. Przy użyciu czujników zamontowanych na oponach i zabezpieczonych przed uszkodzeniem system rozpoznaje stan opon i przedstawia go na wyświetlaczu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości operator maszyny otrzymuje na wyświetlaczu odpowiednie ostrzeżenie. W przypadku nieprawidłowego ciśnienia lub nadmiernej temperatury opon operator może odpowiednio wcześnie podjąć stosowne środki zaradcze zapobiegające zagrożeniu bezpieczeństwa lub wysokim kosztom skutków usterki.

GA

Reklama
Powiązane artykuły