[ATB] Budownictwo

Zagrożenie epidemiczne na budowach

Data publikacji:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa odniosła się do problemów zgłaszanych przez przedstawicieli branży budowlanej związanych z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-COV-2. Izba przypomina, że wiodąca rola, jeśli chodzi o zalecenia postępowania, należy do centralnych organów władzy państwowej, tj. rządu, ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego.

Niezależnie jednak od tego cały czas aktualne są przepisy powszechnie obowiązujące stanowiące, że za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, a kontrola wypełniania tych obowiązków należy do Państwowej Inspekcji Pracy. – Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy kierownik budowy ma wątpliwości w zakresie postępowania, np. z uwagi na specyfikę miejsca i sposobu wykonywanej pracy lub warunków jej wykonywania, powinien wystąpić do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej o wskazówki postępowania w określonym przypadku – przypomina PIIB. I jednocześnie przypomina: kierownik budowy ma prawo wstrzymać wykonywanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia. W takim przypadku powinien równocześnie bezzwłoczne zawiadomić o tym właściwy organ.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.