[ATB] Budownictwo

Znamy propozycje dotyczące waloryzacji kontraktów drogowych

Data publikacji:

3 stycznia w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie Rady Ekspertów, w której uczestniczyli członkowie kierownictwa resortu, przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Głównego Urzędu Statystycznego oraz przedstawiciele środowiska wykonawców kontraktów drogowych i kolejowych.

W związku z sytuacją gospodarczą, która w ub. roku zaistniała w sektorze budownictwa liniowego, kilka miesięcy temu podjęliśmy prace nad propozycjami dla branży. Dzisiaj je przedstawiliśmy – powiedział minister infrastruktury Andrzej AdamczykPropozycje były wyczekiwane przez branżę budowlaną. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów. Wiemy, że nie jest możliwe sprawne realizowanie kontraktów bez odpowiedniej polityki dotyczącej kontraktów. Modernizujemy polskie drogi i polską kolej. Dzisiejsze propozycje, przedstawione przez GDDKiA i PKP PLK SA są wyrazem dbałości o to, aby ta modernizacja mogła przebiegać sprawnie i bez zakłóceń. Osiągnięcie takiego rezultatu nie byłoby możliwe bez udziału w pracach Prokuratorii Generalnej RP, GUS-u, UZP i CUPT-u. Bardzo dziękuję tym instytucjom za zaangażowanie w tę ważną sprawę – podkreślił minister.

Przedstawiono propozycje dotyczące waloryzacji nowych kontraktów, przygotowane pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i PKP Polskie Linie Kolejowe SA we współpracy z Prokuratorią Generalną RP, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Zamówień Publicznych i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Prace nad nimi toczyły się przez ostatnie miesiące.

Zgodnie z propozycjami, waloryzacja kontraktów będzie comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej maksymalna wysokość wyniesie do 5 proc. kontraktu, a będzie ona obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, publikowanych przez GUS. Te dane posłużą do stworzenia tzw. „koszyków waloryzacyjnych”, odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych. Wśród wskaźników branych pod uwagę w tworzeniu „koszyków” znajdą się m.in. ceny produkcyjne paliwa, stali, kruszywa, średnie wynagrodzenia pracowników branży i inflacja.

– Zmiany, jeśli wejdą w życie, obejmą tylko nowe kontrakty. Kontrakty trwające maja być rozpatrywane indywidualnie. GDDKiA deklaruje otwartość na dyskusję z wykonawcami w tym temacie– mówi Adam Wojczuk, Członek Zarządu PSWNA – W chwili obecnej zbierane są uwagi do zaprezentowanego sposobu waloryzacji. Naszych członków serdecznie prosimy o przekazywanie nam swoich uwag. Kolejne posiedzenie Rady Ekspertów w sprawie waloryzacji planowane jest na 11 stycznia.

Adam Wojczuk ocenia, że propozycje idą w dobrym kierunku. Zgodnie z sugestiami drogowców ma nastąpić powrót do wzorów wypracowanych w Ogólnych Warunkach Kontraktowych FIDIC. Jego zdaniem z ostateczną oceną warto się jednak wstrzymać do momentu wejścia finalnych rozwiązań w życie. Zdaniem eksperta istotne będzie także to w jaki sposób prowadzone będą rozmowy GDDKiA z poszczególnymi firmami w sprawie waloryzacji realizowanych już kontraktów.

Najważniejsze elementy propozycji:

  • Wprowadzenie wzoru opartego na „koszyku waloryzacyjnym” przy założeniu, że Cena Kontraktowa jest waloryzowana zgodnie z „Matrycą Ryzyk”.
  • „Koszyk Waloryzacyjny” składa się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztów kontraktu, które to elementy dodatkowo są znacząco podatne na tendencję zmiany koniunktury.
  • Skład koszyka: paliwo, robocizna, cement, asfalt, stal i kruszywo (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami).
  • Wagi elementów „koszyka” obliczone na podstawie analizy opartej o „Katalogi Nakładów Rzeczowych” dla głównych Robót objętych Kontraktem.
  • Pozostały zakres Robót objętych kontraktem, które nie zostały uwzględnione przy obliczaniu wag, będzie waloryzowany w oparciu o wskaźnik CPI (Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych; ang. consumer price index).
  • Sporządzenie wzory: dla kontraktów o nawierzchni trasy głównej w konstrukcji bitumicznej praz trasy głównej w konstrukcji z betonu cementowego.
  • Waloryzacja rozpoczyna się wraz z pierwszą fakturą za roboty, a datą odniesienia jest termin przypadający na 14 dni przed złożeniem ofert przez Wykonawcę.
  • Wzory oparte o istniejące od lat wskaźniki GUS.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

YouTube atb

zobacz więcej

CASE ROAD SHOW 2023 Niemcy


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Targi eRobocze Show 2023 Lubień Kujawski


W chwili otwarcia wideo, YouTube wyśle pliki cookie. Polityka prywatności YouTube

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.