[ATB] Aktualności Związek Polskiego Leasingu

Związek Polskiego Leasingu - Na dużym plusie

Data publikacji:

Polska branża leasingowa ma za sobą bardzo udany rok. W 2018 r. firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu sfinalizowały transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką na poziomie 21,8% była najwyższą, jaką polski sektor leasingowy odnotował od 11 lat. Bardzo dobrze na tym tle wyglądał leasing sprzętu budowlanego, który wzrósł o 45,2%, do kwoty 3677,5 mln zł.

Duże ożywienie na rynku leasingu w 2018 r. było spowodowane m.in. kategoriami maszyn i urządzeń, obejmujących także segment sprzętu budowlanego. Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w ubiegłym roku wyniosła 21,7 mld zł i była wyższa o 17,7%. w odniesieniu do wyników z 2017 r. W tej części rynku wszystkie kategorie produktów odnotowały lepsze wyniki niż 12 miesięcy wcześniej. Wśród najważniejszych czynników, mających wpływ na rosnący poziom finansowania maszyn i innych urządzeń przez branżę leasingową w 2018 r. należy wymienić: solidny wzrost produkcji przemysłowej w 2018 roku (5,8%), przyspieszenie w wydawaniu funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014-2020 (w 2018 r. zaakceptowano projekty unijne stanowiące ponad 67% łącznej puli Polski na politykę spójności), wyraźne przyspieszenie inwestycji publicznych (zarówno samorządów, jak i inwestycji finansowanych z budżetu państwa), jak również inwestycji dużych i średnich firm.
Z kwartalnego badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL wynika, że w I kwartale 2019 r. ankietowane firmy oczekują nieznacznego wzrostu zatrudnienia oraz pogorszenia jakości portfela. Jednocześnie w omawianym czasie firmy spodziewają się wyhamowania aktywności sprzedażowej. Jednak wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są w sektorze maszyn i urządzeń. Prognoza wyników branży leasingowej pokazuje istotne wyhamowanie po 6 latach intensywnego rozwoju rynku. Dynamika branży leasingowej w 2019 r. na poziomie 5,5% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. W 2019 r. branża leasingowa może udzielić łącznego finansowania na poziomie przekraczającym 87 mld zł.  

Adam Linkiewicz, menedżer ds. rozwoju rynków, Europejski Fundusz Leasingowy
Maszyny i urządzenia stanowią blisko 1/3 inwestycji finansowanych przez firmy leasingowe. W 2018 r. łączna wartość inwestycji sfinansowanych przez firmy leasingowe w segmencie maszyn i urządzeń wyniosła 21,7 mld zł z dynamiką na poziomie +17,7 proc. r/r. Najwyższą, ponad 45 proc. (45,4%) dynamikę zanotowano na rynku maszyn budowlanych. Te dobre wyniki w segmencie maszyn i urządzeń to w pierwszej kolejności pochodna solidnego wzrostu produkcji przemysłowej - na poziomie 5,8%, z bardzo wyraźnym przetwórstwem i wynikami branż typowo eksportowych i związanych z budownictwem. Po drugie: przyspieszenie w wykorzystywaniu funduszy unijnych z perspektywy 2014-2020. Warto podkreślić, że zaakceptowane w roku 2018 projekty unijne stanowią ponad 67% łącznej puli, którą Polska otrzymała na politykę spójności. Dzięki temu znacznie przyspieszyły inwestycje publiczne, w tym finansowane z budżetu państwa, inwestycje samorządowe, a także inwestycje firm. W IV kw. 2018 wartość rozliczonych projektów unijnych wzrosła do 6,7 mld PLN na miesiąc, rosnąc o 37% r/r. Poza tym realizację infrastrukturalnych projektów unijnych widać w wynikach branży budowlanej. W roku 2018 dynamiczny wzrost o ponad 22% r/r opierał się o produkcję w sektorze „Wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej”. Również średnie i duże firmy przyspieszyły z inwestycjami. Średni wzrost za II-III kw. 2018 r.  wyniósł 14,2% r/r.
EFL jest branżowym liderem na rynku finansowania maszyn budowlanych. W ubiegłym roku łącznie leasingiem i pożyczką, w segmencie budowalnym, sfinansowaliśmy aktywa o wartości ponad 600 mln zł, co oznacza aż 26-proc. dynamikę rok do roku. Te dobre wyniki są pochodną realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych, z perspektywy 2014-2020. Firmy budowlane, aby  sprostać realizacji tych projektów, ponoszą nakłady inwestycyjne, które w znacznej części finansowane są leasingiem.  Dla większości firm budowlanych EFL jest w tym zakresie partnerem pierwszego wyboru - co odzwierciedlają wypracowane przez nas w ubiegłym roku wyniki.
Struktura wzrostu gospodarczego, wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych, wyniki produkcji przemysłowej i budowlanki oraz przyspieszenie utylizacji funduszy unijnych powodują, że finansowanie maszyn pozostanie długoterminowym, głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. W naszej ocenie  w roku  2019  rynek maszyn i urządzeń osiągnie dynamikę na poziomie ok. 13%. Rynek maszyn budowlanych wzrośnie natomiast o ok. 16%. Zakładamy, że EFL w tym segmencie będzie rozwijał się na podobnym poziomie.
Rynek maszyn i urządzeń budowlanych w roku 2019 i kolejnych latach będzie jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. EFL od 28 lat wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. Mamy doświadczenie w finansowaniu przedsiębiorców budowlanych. Współpracujemy z renomowanymi dostawcami sprzętu budowanego i zapewniamy naszym klientom fachową pomoc oraz doradztwo finansowe. Cały czas monitorujemy rynek, badamy potrzeby klientów i modyfikujemy naszą ofertę, aby w pełni zaspokajała potrzeby przedsiębiorców. W ubiegłym roku wydaliśmy kolejny raport sektorowy (EFL jako jedyna firma leasingowa publikuje takie raporty), tym razem poświęcony budownictwu „Budownictwo przyszłości. Pod lupą”. Jestem przekonany, że EFL w roku 2019 zanotuje kolejny rekord w segmencie maszyn i urządzeń budowlanych, a także utrzyma pozycję lidera w tym segmencie zarówno w tym roku, jak i kolejnych latach.

Piotr Klimczak, dyrektor ds. rynku maszyn i urządzeń, PKO Leasing
Od kilku lat wzrasta znaczenie segmentu maszyn i urządzeń w branży leasingowej. Obecnie stanowi on aż 25% wszystkich finansowanych aktywów. Z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) wynika, że dynamika tego rynku wyniosła w 2018 roku 18% r/r., a wartość sfinansowanych aktywów to 20,7 mld zł. Jeśli chodzi o dynamikę segmentu maszyn budowlanych, to jest ona imponująca. Segment ten stanowi aż 18% całego portfela rynku MiU i ma znaczny wpływ na wynik całego sektora.
Realizacja infrastrukturalnych projektów unijnych widoczna w branży budowlanej wpływa na cały rynek leasingu. Jednym z elementów sprawnego prowadzenia projektów jest rozbudowa nowoczesnych parków maszynowych wyposażonych w sprzęt budowlany. To oczywiście ma przełożenie na stabilny wzrost zakupów w segmencie. Co warto podkreślić, do końca 2018 r. zaakceptowano projekty unijne stanowiące ponad 67% łącznej puli budżetu polski przeznaczonego na politykę spójności. W IV kwartale ub. roku wartość unijnych projektów wzrosła o 37% w porównaniu do poprzedniego okresu, a realizacje infrastrukturalne przekładają się na wyniki sektora budowlanego. Tak silna dynamika w segmencie świadczy o tym, że firmy wyczuwają dobrą koniunkturę i inwestują w sprzęt. PKO Leasing wspiera dodatkowo ten trend poprzez leasing z gwarancją unijną COSME. Oferta jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, tzn. zatrudniających mniej niż 250 pracowników, o przychodach poniżej 50 mln euro bądź sumie bilansowej poniżej 43 mln euro. Z finansowania mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy niedysponujący środkami na wpłatę wstępną, bez historii kredytowej bądź o krótkim okresie działalności (start-upy). Dzięki wsparciu UE, PKO Leasing proponuje wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia. Możliwe jest również obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej. Finansowanie z gwarancją EFI może być wykorzystane m.in. na zakup maszyn i urządzeń, a z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy również z branży budowlanej.
Prognozy Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zakładają, że w najbliższych latach ma powstać ok. 3300 kilometrów nowych dróg ekspresowych i autostrad oraz 35 obwodnic. Eksperci oceniają, że spiętrzenie dynamiki tego rynku potrwa aż do 2022 r. - gdy wygasną niektóre z unijnych dotacji. Zakładamy więc, że rynek finansowania maszyn pozostanie motorem wzrostu leasingu. Według prognoz ZPL w 2019 r. dynamika wyniesie ok. 13,3% r/r.

Artur Słomka, dyrektor ds. produktu i współpracy z dostawcami, SG Equipment Leasing Polska
Był to świetny rok dla branży i widać wyraźnie, że inwestycje budowlane nabrały tempa. To bardzo cieszy, bo budowlanka zawsze była jednym z filarów leasingu w Polsce, ze względu na dużą płynność aktywów i stabilność klientów.
Jeśli chodzi o wpływ dotacji unijnych, to z naszej perspektywy nie ma to dużego znaczenia, przy- najmniej jeśli chodzi o dotowanie zakupu sprzętu budowlanego. Natomiast w zakresie inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych, to jak najbardziej tak. Ma to swoje plusy, bo wiemy, że decyzja o zakupie danego środka nie została podjęta głównie w związku z dotacją unijną, tylko dla realizacji konkretnych prac budowlanych. Jest tak wiele prac do wykonania, że być może spadnie dynamika wzrostowa w finansowaniu poprzez leasing, ale inwestycji nadal będzie dużo. Kwestia, jak to się rozłoży w czasie, a to zależy od sposobu dystrybucji środków z budżetu krajowego, jak również unijnego.
Dla nas bardzo istotne jest rozpoznanie, w jakim momencie koniunktury się znajdujemy. Jest to uzależnione od wielu rzeczy i trzeba obserwować bacznie sygnały z rynku, tak żeby w momencie pojawienia się symptomów przegrzania nie wejść w jakieś niepewne inwestycje. Nie jest to łatwe, ale mamy tu, jako jedna z wiodących instytucji finansujących branżę budowlaną, spore doświadczenie. Tak więc na bieżąco staramy się dopasowywać swoje podejście do branży do potrzeb naszych klientów i sytuacji rynkowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Reklama
Najnowsze artykuły:
Reklama

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.