[ATR] Aktualności Związek Polskiego Leasingu

Związek Polskiego Leasingu - Na dużym plusie

Data publikacji:

Reprezentujący polski sektor przedsiębiorstw leasingowych Związek Polskiego Leasingu poinformował, że branża leasingowa w pierwszym półroczu 2017 r. sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 31,8 mld zł, co oznacza wzrost o 11,6% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Na tym tle bardzo dobrze wygląda segment finansowania maszyn rolniczych, który w okresie styczeń - czerwiec br. wzrósł aż o 29,8%.

Istotną zmianą obserwowaną na rynku od początku roku jest wyraźne odbicie w zakresie finansowania maszyn i innych urządzeń liczonych, co należy łączyć z dobrą koniunkturą w sektorze przemysłowym. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2017 r. oraz start funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 spowodowały, że finansowanie maszyn stało się głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. Dodatnia, 19,8-proc. dynamika (r/r) oraz 8,5 mld zł łącznej wartości finansowania, opisują wyniki w tym segmencie rynku. W I połowie roku branża leasingowa odnotowała istotne wzrosty w zakresie finansowania maszyn rolniczych (+29,8% r/r) czy sprzętu budowalnego (+17,7% r/r). W odniesieniu do maszyn, duże znaczenie miały inwestycje sfinansowane przy udziale pożyczki (30-proc. udział w finansowaniu maszyn), a wśród maszyn finansowanych pożyczką przeważały maszyny rolnicze (63-proc. udział).
Dalszy rozwój rynku maszyn i urządzeń będzie mocno wspierany nie tylko przez eksport, ale także przez wzrost zamówień krajowych, stymulowany przede wszystkim zaakceptowanymi już projektami unijnymi z perspektywy na lata 2014-2020. Głównym beneficjentem funduszy unijnych w tym segmencie rynku są rolnicy. Warto jednak zauważyć, że finansowanie maszyn dla rolnictwa staje się coraz bardziej niezależne od środków UE.
Michał Kamiński, menedżer rynku rolnego w BZ WBK Leasing: BZ WBK Leasing jest liderem rynku w zakresie finansowania maszyn i urządzeń w Polsce. Z danych za II kwartał 2017 r. wynika, że sfinansowaliśmy maszyny i urządzenia o łącznej wartości ponad 548 mln zł, z dynamiką blisko 32%, czyli o 13% powyżej rynku leasingu. Największe wzrosty w finansowaniu środków trwałych odnotowaliśmy w maszynach poligraficznych (+81%), maszynach do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu (blisko 60%), maszynach rolniczych (ponad 42%), sprzęcie medycznym (ponad 41%) i sprzęcie budowlanym (niemalże 24%).
Sektor rolniczy uwalnia środki z bieżących funduszy unijnych 2014-2020, co w efekcie powoduje dodatnią dynamikę rynku. Nie zmienia to faktu, że rolnicy nadal szukają atrakcyjnych produktów finansowych. Ze względu na duży popyt w rolnictwie i łatwiejszy dostęp do finansowania fabrycznego w porównaniu chociażby do dotacji UE czy standardowego kredytu, popularność tej formy pozyskiwania kapitału rośnie.
Na kolejne wzrosty na rynku leasingu w Polsce będzie miała wpływ prognozowana wyraźna poprawa inwestycji w kolejnych kwartałach, głównie ze względu na rosnące wykorzystanie środków z UE oraz poprawiające się nastroje przedsiębiorców. Przy założeniu, że powyższe elementy pozytywnie zadziałają na polską gospodarkę oraz same rolnictwo, branża leasingowa w Polsce będzie w stanie utrzymać prognozowany przeze mnie pod koniec stycznia wzrost rynku w całym 2017 r. na poziomie ok. 14%.
Z naszej perspektywy nadal będziemy mocno inwestować w sektor rolny i odpowiadać na potrzeby klientów, dostosowując parametry ofert, jak i produktów przeznaczonych dla tego sektora. Jesteśmy przygotowani na realizację inwestycji pod PROW, które często są bardziej złożone i wymagają od nas większego zaangażowania w proces. Nasz sposób funkcjonowania jest dostosowany do oczekiwań rynku i klientów. Dla nas jest to proces ciągły, ponieważ warunki często dynamicznie się zmieniają.

Piotr Kamiński, dyrektor sprzedaży ds. sektora rolnego De Lage Landen Leasing: Odnosząc się do danych ZPL i wyników osiągniętych przez spółki leasingowe, należy w pierwszej kolejności wskazać determinanty, które wpłynęły na osiągnięcie bardzo dobrych wyników przez spółki leasingowe. Pierwsze półrocze 2017 r. przyniosło ożywienie na rynku maszyn rolniczych, co jest przede wszystkim wynikiem poprawy nastrojów w polskim rolnictwie, m.in. stabilizacji cen na produkty rolne, uwolnienie przez rolników środków na nowe inwestycje dzięki spłatom zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach, co zachęciło rolników do ponownego inwestowania w maszyny i urządzenia rolnicze. Duży wpływ na kształt rynku w I półroczu miał również PROW. Rolnicy, którzy podpisali umowy i dopełnili wszelkie formalności, rozpoczęli realizację inwestycji. Skala inwestycji z każdym miesiącem jest coraz bardziej widoczna i odczuwalna dla firm działających w branży Agro, a tym samym dla nas. Część gospodarstw, które aplikowały o dofinansowanie do inwestycji, ale niestety nie mają szans na jego uzyskanie, zdecydowała się na realizację inwestycji bez dofinansowania, korzystając m.in. z atrakcyjnych form finansowania oferowanych w ramach finansowań fabrycznych. W efekcie większa ilość inwestycji realizowanych przez rolników wpłynęła na prawie 30-proc. wzrost wartości udzielonego finansowania przez spółki leasingowe. W przypadku DLL osiągnęliśmy ponad 33-proc. wzrost wartości udzielonego finansowania, a więc powyżej tego co osiągnęła cała branża leasingowa w sektorze Agro, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Osiągnięty wynik potwierdza, że rozwiązania, które wprowadziliśmy wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi – producentami maszyn i urządzeń oraz dilerami, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów.
W I półroczu 2017 r. zdecydowana większość transakcji realizowanych przez DLL w sektorze Agro nie była powiązana z dofinansowaniem unijnym, co jest przede wszystkim związane z ograniczoną liczbą inwestycji realizowanych w ramach programu PROW w całej Polsce. Pierwsze półrocze tego roku pokazało, że polski rynek jest coraz bardziej dojrzały, rolnicy są świadomi dostępnych możliwości nabywania maszyn, czego najlepszym potwierdzeniem jest to, że pomimo stosunkowo niewielkiej ilości inwestycji realizowanych z dofinansowaniem w ramach PROW, DLL jak i cała branża leasingowa sfinansowała więcej maszyn w ujęciu ilościowym oraz wartościowym, aniżeli w roku poprzednim. Inwestycje realizowane w ramach PROW 2014-2020 będą miały większy wpływ na sprzedaż maszyn w kolejnych miesiącach, a możliwe, że kumulacja tych inwestycji nastąpi w 2018 r., co sprawi, że działalność firm obsługujących branżę Agro będzie w większym stopniu determinowana przez PROW 2014-2020.
Zapaść, z którą mieliśmy do czynienia w ub. roku, pokazała, że wahania koniunktury na rynku maszyn wymuszają na producentach oraz dilerach poszukiwanie nowych rozwiązań, zmierzających do zaoferowania klientowi atrakcyjnego wsparcia finansowego przy zakupie maszyn rolniczych, niezależnie od dostępności środków unijnych. Musimy pamiętać, że możemy dojść do punktu, w którym rolnicy będą realizować inwestycje wyłącznie bez dofinansowania. W przypadku gospodarstw ceniących stały dostęp do nowych technologii, ograniczając przy tym nakłady poniesione na inwestycje, ciekawą opcją będzie na pewno możliwość użytkowania maszyny w strukturze najmu bądź zbliżonej do najmu. DLL z sukcesem wdrożyło 2 lata temu produkt „Smart Leasing”, w którym klient ma możliwość użytkowania maszyny bez konieczności jej zakupu. Klient w trakcie umowy spłaca tylko część maszyny, a decyzję o zakupie może podjąć pod koniec umowy. Produkt ten cieszy się dużym zainteresowaniem, a w szczególności wśród dużych gospodarstw. Ponadto w kolejnych latach bardzo dużą rolę na rynku będą odgrywały finansowania fabryczne i wprowadzane w ramach tych projektów kampanie promocyjnego finansowania. Klienci z roku na rok są coraz bardziej wymagający, zatem atrakcyjność, kompleksowość ofert finansowania – sprzedaż produktów powiązanych czy możliwość załatwienia formalności związanych z finansowaniem w krótkim czasie, będą bardzo ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Grzegorz Dziok, wiceprezes zarządu Idea Leasing: Wyniki pierwszego półrocza br. oceniamy jako boom w inwestycjach finansowanych leasingiem i pożyczką, nie tylko w odniesieniu do maszyn i urządzeń rolniczych, które odnotowały niemal 30-proc. wzrost wartości finansowania w stosunku do 2016 r., ale także w segmentach: przemysłowym - maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali, poligraficznym, medycznym czy budowlanym. W przypadku finansowania maszyn i urządzeń rolniczych, Grupa Idea Getin Leasing poradziła sobie aż trzy razy lepiej niż rynek, podwajając wynik - z 123,99 mln zł w I półroczu 2016 r. do 260,24 mln zł w pierwszych 6 miesiącach br. co oznacza wzrost o 109,9% r/r. Zwiększyliśmy udział rynku w tym sektorze z 8,2 do 13,3%, co pozycjonuje nas wśród liderów finansowania dla segmentu Agro. Wpłynęły na to trzy czynniki: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, start i utylizacja funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz oferta Idea Getin Leasing, którą stale dopasowujemy do potrzeb polskich rolników. W Idea Leasing upatrujemy bardzo duży potencjał sektora Agro. Oprócz leasingu oferujemy również pożyczkę na sprzęt rolniczy, która z racji uruchomionych programów unijnych stanowi coraz istotniejszą część udzielonego finansowania.
Rolnicy są głównymi beneficjentami funduszy unijnych, ale warto też podkreślić, że finansowanie maszyn dla rolnictwa staje się coraz bardziej niezależne od środków UE. Uruchomiona perspektywa na lata 2014-2020 zdecydowanie jednak ożywiła rynek finansowania maszyn i urządzeń rolniczych, szczególnie gdy odwołamy się do wyniku z roku 2016, kiedy rynek leasingu w segmencie Agro spadł aż o 22,6%. Wzrost wartości finansowania maszyn i urządzeń rolniczych tylko w I połowie br. wskazuje, jak bardzo subwencje stymulują wyniki firm finansujących inwestycje branży rolniczej. Rolnicy z przyznanymi dopłatami unijnymi niewątpliwie mają większą elastyczność w wyborze konkretnej maszyny i źródła jej finansowania. Z kolei okres wstrzymania dotacji UE dla rolników był czasem wyzwań dla nich samych, jak i firm leasingowych. W sytuacji, gdy potrzeba inwestycyjna uniemożliwia oczekiwanie na wsparcie unijne, rolnicy częściej decydowali się na wybór maszyn tańszych lub używanych, poszukując jednocześnie najatrakcyjniejszego źródła finansowania.
W 2016 r., kiedy rynek pozostawał w oczekiwaniu na dopłaty, a rolnicy mieli mniejsze możliwości, firmy leasingowe, jak np. Idea Leasing, modyfikowały swoje oferty zgodnie z ich oczekiwaniami. Dla przykładu, usprawniliśmy procedury weryfikacji klienta, które umożliwiają dziś uzyskanie finansowania sprzętu rolniczego bez zbędnych formalności. Dla klienta oznacza to przede wszystkim szybką obsługę i uproszczony proces weryfikacji, który pozwala na pozyskanie znacznie szybciej finansowania dla maszyn używanych. Na każdym etapie procesu podchodzimy elastycznie do klienta, który może spłacać raty w wygodny dla niego sposób, np. sezonowo, cyklicznie albo raz w roku. Oferujemy możliwość finansowania sprzętu rolniczego nawet przez 10 lat, dzięki czemu obniża się miesięczne obciążenie ratą leasingową. Współpracujemy ponadto z wieloma renomowanymi dostawcami z branży rolniczej, dzięki czemu proponujemy też preferencyjne warunki finansowania sprzętu.
Biorąc pod uwagę wyniki pierwszego półrocza br., kolejne miesiące roku dla branży leasingowej zapowiadają się niezwykle obiecująco. Z całą pewnością nie powtórzymy wyniku z roku 2016, kiedy to rynek leasingu maszyn i urządzeń rolniczych spadł aż o 22,6%. W 2017 r. i w latach kolejnych liczymy przede wszystkim na efekt wzrostu eksportu i zamówień krajowych, uruchomienia dofinansowań do zakupu maszyn ze strony ARiMR oraz wzrost cen produktów rolnych, co przełoży się na zwiększenie popytu inwestycyjnego wśród rolników i zainteresowanie leasingiem oraz pożyczkami jako atrakcyjnym zewnętrznym źródłem finansowania. Liczę, że rok 2017 w sektorze Agro zakończymy silnym, dwucyfrowym wzrostem.
Marcin Nogal, dyrektor ds. finansowania branży rolnej SG Equipment Leasing: Sytuacja ta jest po części rozpoczęciem finansowania projektów w ramach PROW dla rolników, którzy otrzymali dotację i postanowili sfinalizować inwestycję. Widać również inwestycje realizowane przez rolników, którzy nie otrzymali dotacji, a wczesniej i inwestycje wstrzymywane były z powodu braku decyzji z ARiMR. Ponadto w Polsce mamy coraz więcej gospodarstw, które regularnie odświeżają park maszynowy z tego powodu, że się rozwijają.
Jeśli chodzi o transakcje finansowania w ramach PROW, mamy tu sporą dywersyfikację w zależności od regionu. Są regiony w Polsce, gdzie ponad połowa transakcji jest realizowana z dofinansowaniem. Są również obszary, gdzie nie ma takich transakcji w ogóle i klienci czekają na decyzje z ARiMR, co powoduje wstrzymywanie się z inwestycjami. Widać tutaj dużą dysproporcję w dystrybucji środków przez ARiMR.
SG Equipment Leasing od początku roku obserwuje stopniowy wzrost zainteresowania finansowaniem inwestycji przez naszych klientów. Jest spora pula transakcji, która czeka na decyzje z ARiMR. Pozytywne lub negatywne. Bardzo często klienci, którzy nie dostają dofinansowania, decydują się na zakup maszyn. Wynika to z rozwoju ich gospodarstw i naturalnej potrzeby inwestycji. To są dla nas bardzo ważne transakcje, ponieważ klient podejmując decyzję o ich realizacji, ma przeanalizowaną potrzebę inwestycji. Jest świadomy tego, co robi i jakie ma potrzeby. Docelowo zarówno dilerzy maszyn, jak i instytucje finansowe będą się skupiać na tych klientach, ponieważ rynek przez nich budowany jest bardziej przewidywalny a branża potrzebuje spokoju, aby móc planować produkcję i sprzedaż.

Grzegorz Antosik

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj aktualności techniki budowlanej - zamów:

Bezpłatny egzemplarz Prenumeratę

Najnowsze z kategorii

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Boomgaarden Medien Sp. z o.o. treści marketingowych (newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej w tym informacji o ofertach specjalnych dotyczących firmy Boomgaarden Medien Sp. z o.o. oraz jej kontrahentów.